استاد علوم سياسي دانشگاه قاهره:

موافقت اخوان المسلمین مصر با تقسیم قدرت

موافقت اخوان المسلمین مصر با تقسیم قدرت
سه شنبه 9 خرداد 1391 - 07:31

استاد علوم سياسي دانشگاه قاهره،گفت:نيروهاي انقلابي بايد توان تشكيلاتي خود را با مشاركت دادن نامزدهاي مرحله اول در قالب معاون رئيس جمهور و ساير سمت ها تثبت کنند تا آرا به سمت شفيق نرود که سخنان محمد البلتاجي از اعضاي برجسته اخوان المسلمين نشان از موافقت آنها با تقسيم قدرت دارد.

"محمد سلمان طابع " روز دوشنبه در گفت وگو با شبكه خبري العالم با اشاره به اینکه نیروهای انقلابی مي بايست اصولي را طراحي مي كردند كه زمينه ساز شكل گيري و تثبيت دمكراسي در مصر باشد، خاطر نشان كرد: قواعد بازي دمكراتيك و نتايج آراء در انتخابات اخير نشان مي دهد كه نامزدهاي انقلابي بيش از  65درصد آراء را كسب كردند، از این رو اصول مبارزه انقلابي اقتضا مي كرد كه انقلابیون تنها يك نامزد براي انتخابات معرفي کنند.

استاد علوم سیاسی دانشگاه قاهره،افزود: ميزان آراء احمد شفيق از 21 درصد فراتر نرفت و چند دستگي در میان انقلابیون باعث شد كه وي در رتبه دوم قرار گيرد؛ مهم ترين علت اين وضعيت هم هرج ومرج ناشي از سردرگمي در حوزه فعاليت هاي رسانه اي انقلابيون بود كه خود منجر به سردرگمي بسياري از نامزدها شد.

محمد سلمان طابع در اين راستا به تخريب هايي اشاره كرد كه عامدانه يا غير عامدانه از سوي برخي رسانه ها و نامزدها منجر به پراكندگي آراء و هدر رفتن آن ها شد كرد،ن تيجه نهايي هم آن شد كه شفيق با وجود 21 درصد آراء در رتبه دوم قرار گرفت و به دور دوم انتخابات راه يافت.

استاد علوم سياسي دانشگاه قاهره با اشاره به روزهاي اندك باقي مانده تا دور دوم انتخابات، پيروزي انقلاب را منوط به توان تشكيلاتي اش ارزيابي و تاكيد كرد كه جنبش هاي انقلابي بايد تلاش هاي خود را با گروه اخوان المسملين يكپارچه كنند تا مانع بازسازي رژيم مبارك با عناوين جديد شوند.

20:43 - 05/28

 

 

پربیننده ترین خبرها