انتخاب شفيق كودتا عليه انقلاب مصر است

انتخاب شفيق كودتا عليه انقلاب مصر است
سه شنبه 9 خرداد 1391 - 16:24

سردبير روزنامه "مصر الجديده" دخالت ها در روند برگزاري انتخابات را دليل بروز مشكلات سياسي كنوني دانست و انتخاب احمد شفيق آخرين نخست وزير رژيم حسني مبارك، را به مثابه كودتا عليه انقلاب 25 ژانويه مصر خواند.

" عمرو عبدالرحمن " روز سه شنبه در گفت و گو با شبكه خبري العالم اظهار داشت: بر اساس روند طبيعي انتخابات بايد در دور دوم رقابت ميان ابوالفتوح به عنوان نماينده انقلاب مصر و نامزد مورد توافق همه طيف هاي جامعه و محمد مرسي نماينده اخوان المسلمين صورت مي گرفت نه اين كه احمد شفيق نامزد مورد حمايت رژيم حسني مبارك به مرحله دوم راه يابد.

وي دخالت در روند برگزاري انتخابات را عامل بروز مشكلات سياسي كنوني و گفت: در اين مرحله بايد بر حفظ حكومت و نهادهاي مردمي وابسته به آن تاكيد كرد به ويژه كه در حال حاضر مصر در حال گذار از مرحله تشكيل قوه مجريه، پس از تشكيل موفقيت آميز قوه مقننه است.

سردبير روزنامه " مصر الجديده " تاكيد كرد : ملت مصر هم اكنون در برابر مرحله اي تاريخي قرار گرفته است به ويژه كه مبارزه ميان ملت مصر و دشمنان اين ملت صورتي آشكارا به خود گرفته است.

عبدالرحمن گفت: اهداف انقلاب مصر هنوز محقق نشده و همه اميدها به محمد مرسي براي به شكست كشانده نامزد مورد حمايت رژيم سابق است.

سردبير روزنامه " مصر الجديده " افزود: ملت مصر براي اين كه بتواند به حداقل اهداف انقلاب دست يازد ، ناچار به ترجيح مرسي است زيرا انتخاب شفيق به مثابه كودتا عليه انقلاب و بازگرداندن كشور به ماقبل انقلاب 25 ژانويه است.

عبدالرحمن در باره تاثير جنگ رواني آمريكا و اسراييل و ايجاد وحشت در ميان برخي كشورهاي عرب درباره به قدرت رسيدن اسلام گرايان در مصر گفت: اين همان سياستي است كه حسني مبارك در دستور كار خود قرار مي داد.

وي افزود: تهديد، ايجاد ترس و وحشت خيالي از اسلام گرايان، ترفند غرب عليه انقلاب مصر است، تا حدي كه گويي مسلمانان از كشور ديگري آمده اند.

عبدالرحمن گفت: رژيم مبارك در واقع نماينده دشمن صهيونيستي بود به همين سبب با هر چه كه نشانه اي از اسلام داشت، دشمني مي كرد.

29-11:35
26

دسته بندی ها :

پربیننده ترین خبرها