یک خبر چند خط تحلیل؛

بازداشت الفوزان و اصلاحات بن سلمان

بازداشت الفوزان و اصلاحات بن سلمان
سه شنبه 9 مرداد 1397 - 14:13

العالم _ عربستان سعودی

خبر:

مقامات سعودی عبدالعزیز الفوزان استاد فقه مقارن ( فقه تطبیقی ) در اندیشکده عالی قضایی عربستان را به خاطر انتشار توئیت های انتقادی در شبکه های اجتماعی و انتقاد از شاهزاده محمد بن سلمان ولیعهد سعودی  بازداشت کردند.

تحلیل:

  • مقامات سعودی استاد الفوزان را به خاطر انتشار توئیت های انتقادی در شبکه های اجتماعی و انتقاد از شاهزاده محمد بن سلمان ولیعهد سعودی بازداشت کردند.
     
  • بازداشت الفوزان و دیگر شخصیت های دینی و مبلغان قبل از وی نشان می دهد اصلاحاتی که ولیعهد جوان سعودی پرچم آن را در دست گرفته است سطحی و تشریفاتی است و جوهری و ریشه ای نیست و به همین خاطر سیاست های سنتی و موروثی در خصوص بازداشت و بستن دهان ها و زبان ها تحت هر بهانه ای ادامه می یابد.
     
  • ولیعهد سعودی برای جلوگیری از هرگونه انتقاد از سیاست های یکجانبه گرایی ، قلدرمآبانه و بدیهه گویی وی و تحمیل این سیاست در فضای باز اجتماعی و فرهنگی بر وفق قیاس و دیدگاه وی و نه بر اساس دیدگاه و قیاس مردم تلاش می کند بنابراین ساکت کردن منتقدان را در دستور کار قرار داده است.
     
  • چه بسا بن سلمان معتقد است این بازداشت که مبلغان و شخصیت های مطرح سلفی و مسن را شامل می شود حامل این پیام برای نسل جوان یا منادیان اصلاحات و ازادی است که با این کار ( بازداشت شخصیت های دینی و مذهبی و مبلغان قدیمی ) می خواهد مطالبات آنان ( نسل جوان ) را محقق کند ولی اقدام وی به بازداشت فعالان و کنشگران زن که به تازگی رخ داد مصداقیت و اعتبار وی را حتی در میان تحول خواهان و نوگرایان متزلزل کرد.

شما هم نظر بدهید

کاراکترهای باقی مانده : (1000)

پربیننده ترین خبرها