در مصاحبۀ معاون وزیر مطرح شد:

پاسخ وزارت خارجه به اتهامات رژیم بحرین

پاسخ وزارت خارجه به اتهامات رژیم بحرین
دوشنبه 24 مهر 1391 - 17:49

معاون وزير امور خارجه کشورمان امروز در بخشي از گفتگوي اختصاصي با شبکه خبري العالم، در پاسخ به اتهامات مقامات بحريني و اتهام وزير خارجه بحرين به ايران مبني بر دخالت در مسائل داخلي اين كشور تأکيد كرد: بحرين از سال 2000 وارد يك مرحله از اصلاحات سياسي شد و اصلاحات محدود و البته ناقصي در بحرين انجام شد. تكميل روند اصلاحات مي توانست تضمين كننده امنيت ملي و تماميت ارضي بحرين باشد اما برخي از طرف ها اين روند را متوقف كردند.

حسین امیر عبداللهیان، در ادامه با اشاره به امتداد روند بیداری اسلامی و رسیدن این موج به بحرین تصریح کرد: در فضاي منبعث از بيداري اسلامي ما شاهد انقلاب عظيمي در بحرين بوديم از ابتداي بحران به دليل روابطي كه با دولت بحرين داشتيم ما نظر خود را مبني بر اينكه بايد از طريق مسالمت آميز و گفت و گو و تكميل اصلاحات سياسي كار دنبال شود اعلام كرديم اما متاسفانه ورود نظامي يك كشور همسايه به بحرين شرايط را پيچيده تر كرد حتي فرصت فكر كردن درباره اصلاحات و تكميل آن را از پادشاه بحرين گرفت اين روند نامناسب ادامه يافت تخريب ميدان لولوه و  تخريب دهها مسجد  و مكان مقدس در بحرين، كشتارمردم و اخراج هزاران تن از معترضان يا كساني كه با روشهاي مسالمت آميز به دنبال مطالبات خود بودند و زنداني كردن هزاران نفر دراين كشور كه متاسفانه  تمامي اين مراحل با سكوت و بعضا تاييد  آمريكا و انگليس نيز همراه بود و برخي از كشورهاي منطقه نيز به دليل ملاحظات منطقه اي يا به دليل ملاحظه حضور در شوراي همكاري خليج فارس تلاش كردند اين اتفاقات و نقض حقوق بشر و سركوبها را ناديده بگيرند.

اتهام زدن به دیگر کشورها بی فایده است

معاون وزیر امور خارجه تآکید کرد: طرفهايي كه معتقد به راهكار نظامي و امنيتي در بحرين بودند فكر مي كردند با اين روش مي توانند اوضاع بحرين را كنترل كنند اما اكنون با گذشت دو سال روشن شده كه شرايط بحرين هر روز بدتر از قبل است متاسفانه حكومت هم هيچ توجهي  به گفت و گوي واقعي و ملي و حقوق مردم نكرد و با اتهام زدن به ديگران و با سركوب مردم تصور كرد مي تواند شرايط را آرام كند اما اكنون متاسفانه بحرين داراي وضعيت بغرنجي است و در حال انفجار است.

عبداللهیان همچنین در خصوص نقش ايران در حل بحران بحرين گفت: در حاشيه اجلاس مكه ديداري بين ملك حمد پادشاه بحرين  و وزير خارجه كشورمان صورت گرفت و در اين ديدار افكار مثبت  پادشاه بحرين براي برون رفت از بحران و هم چنين ديدگاههاي ايران مطرح شد و قرار شدايران با توجه به نفوذي و مشتركاتي كه  با برخي بازيگران در اين حوزه دارد  كمك كند  طرفين وارد يك فضاي گفت و گوي سازنده واقعي و موثر شوند. تلاش هاي اوليه با برخي ازطرفها هم با مقامات بحريني هم با برخي طرفها و هم با برخي از كشورهاي نتاثير گذارمنطقه آغاز شده اما نمي دانيم به چه دليلي به يكباره بحريني ها موضوع را  متوقف كرده و همان روش سركوب و ادقام نظامي و امنيتي را بدون هيچ تغييري ادامه دادند.

اگر ایران دخالت می کرد، وضع به گونۀ دیگری بود

عبداللهيان با اشاره به ديدار آقاي اسلامي كاردار سفارت جمهوري اسلامي ايران در بحرين با شيخ عيسي قاسم از رهبران معنوي و ديني بزرگ بحرين گفت : اين ديدار  براي كمك به تحقق ايده پادشاه براي ورود به گفت و گوي موثر و سازنده  انجام شد و ما اميدواريم كه فضايي كه از روز گذشته برخي مقامات در بحرين ايجاد كردند  درمسير طبيعي خود قرار بگيرد  و مايلم بار ديگر تاكيد كنم كه جمهوري اسلامي ايران هيچ گونه مداخله اي در بحرين ندارد اين توهين به مردم بحرين است كه به انها بگويند ايران مداخله ومردم را  تحريك مي كند  بلكه آنها خود اعم از شيعه و سني و مسيحي براي اينده خود تصميم مي گيرند روبط ما با بحرين روابطي مبتني بر احترام همكاري متقابل و در عين حال تاكيد بر استقلال اين كشور است از اينكه يك كشور همسايه با ورود نظامي به بحرين استقلال و تماميت ارضي يك كشور را زير سئوال برده و خدشه دار كرده قويا متاسف هستيم و معتقديم گفت و گوي ملي فراگير و موثر و تحقق قولهايي كه پادشاه به مردم داده مي تواند به برون رفت از اين مساله كمك كند،  در تيم تحقيقاتي بحرين كه پادشاه يك سال و نيم پيش مامور كرد براي بررسي  مسائل تحقيق كنند و گزارشي را كه رئيس اين تيم موسوم به بسيوني ارائه داد به صراحت قيد شده كه هيچ گونه مدركي دال بر دخالت ايران در مسائل بحرين وجود ندارد.

معاون وزیر امور خارجه تصریح کرد: مقام معظم رهبري در يكي از سخنراني هايشان فرمودند ما در بحرين هيچ مداخله اي نكرده ايم و بدانيد اگر مداخله مي كرديم وضع به گونه ديگري بود پادشاه بحرين و مقامات اين كشور مي دانند كه وضعيت فعلي ناشي از ناديده انگاشتن حقوق اوليه  مردم بحرين است و آنها به دنبال حقوق اساسي واوليه خود هستند كه متاسفانه در ماه هاي اخير با گازهاي كشنده  شيميايي سركوب مي شوند.

ضرورت خروج نیروهای بیگانه از بحرین

وی با انتقاد از مواضع دوگانه غرب

پربیننده ترین خبرها