خشم امريکا از پيشرفت ايران

دوشنبه 29 آذر 1389 - 14:29

سفير ايران در بحرين اظهارات "مايک مولن" رئيس ستاد مشترک ارتش آمريکا درباره ايران را ناشي از خشم واشنگتن از پيشرفت هاي ايران دانست. به گزارش پايگاه اطلاع رساني العالم به نقل از روزنامه الوسط بحرين، " مهدي آقا جعفري " ، اظهارات مايک مولن درخصوص ايران را همچنين ناشي از پيشرفت هاي تهران و نوميدي ناشي از رسوايي هاي ويکيليکس دانست. آقاجعفري حضور نيروهاي بيگانه درمنطقه را بزرگترين منبع تهديد امنيت منطقه دانست و تاکيد کرد: حضور بيگانگان نه تنها کمکي به ثبات و امنيت منطقه نکرده ، بلکه خود موجب بي ثباتي و عدم استقرار امنيت شده که نمونه هاي عراق و افغانستان بهترين گواه آن است.

سفير ايران در بحرين اظهارات "مايک مولن" رئيس ستاد مشترک ارتش آمريکا درباره ايران را ناشي از خشم واشنگتن از پيشرفت هاي ايران دانست. به گزارش پايگاه اطلاع رساني العالم به نقل از روزنامه الوسط بحرين، " مهدي آقا جعفري " ، اظهارات مايک مولن درخصوص ايران را همچنين ناشي از پيشرفت هاي تهران و نوميدي ناشي از رسوايي هاي ويکيليکس دانست. آقاجعفري حضور نيروهاي بيگانه درمنطقه را بزرگترين منبع تهديد امنيت منطقه دانست و تاکيد کرد: حضور بيگانگان نه تنها کمکي به ثبات و امنيت منطقه نکرده ، بلکه خود موجب بي ثباتي و عدم استقرار امنيت شده که نمونه هاي عراق و افغانستان بهترين گواه آن است. مولن در سفر به بحرين طي اظهاراتي اعلام کرد: واشنگتن همچنان به موضع خود درحمايت از کشورهاي حوزه خليج فارس درخصوص نگراني روزافزون آنان از مواضع ايران پايبند است.

دسته بندی ها :

پربیننده ترین خبرها