طرح رژيم اسرائيل براي اخراج فعالان فلسطيني ازشهر قدس

دوشنبه 29 آذر 1389 - 15:48

مسوول پرونده قدس در جنبش فتح درباره وجود يک نقشه اسراييلي براي اخراج دهها تن از فعالان فلسطيني از شهر قدس هشدار داد و اين تدابير را در چارچوب اجراي نقشه يهودي سازي قدس دانست.به گزارش شبکه خبري العالم به نقل از خبرگزاري "سما" ، حاتم عبدالقادر روز دوشنبه گفت: اين طرح، اعضايي از گروههاي ملي و اسلامي در قدس را هدف قرار خواهد داد ، رژيم اشغالگر اين سياست خود را با اخراج محمد ابوطير يکي از نمايندگان مجلس قانونگذاري از قدس به رام الله در کرانه باختري اغاز کرد.

مسوول پرونده قدس در جنبش فتح درباره وجود يک نقشه اسراييلي براي اخراج دهها تن از فعالان فلسطيني از شهر قدس هشدار داد و اين تدابير را در چارچوب اجراي نقشه يهودي سازي قدس دانست.به گزارش شبکه خبري العالم به نقل از خبرگزاري "سما" ، حاتم عبدالقادر روز دوشنبه گفت: اين طرح، اعضايي از گروههاي ملي و اسلامي در قدس را هدف قرار خواهد داد ، رژيم اشغالگر اين سياست خود را با اخراج محمد ابوطير يکي از نمايندگان مجلس قانونگذاري از قدس به رام الله در کرانه باختري اغاز کرد.عبدالقادر خاطرنشان کرد: مقامات رژيم اشغالگر تصميماتي براي تبعيد سه تن از نمايندگان مجلس قانونگذاري از ساکنان قدس اتخاذ کرد همان کساني که از 160 روز پيش در دفاتر صليب سرخ در قدس تحصن کردند.چهارنماينده مجلس قانونگذاري که عبارتند از محمد طوطح، احمد عطون ، خالد ابوعرفه وزير اسبق امور قدس و نيز محمدابوطير هستند ، قبل از اغاز تحصن مخالفت خود را با تصميم به اخراجشان از قدس شريف مخالفت کرده بودند و بر ماندن در آن تحت هر شرايطي پافشاري کردند.عبدالقادر خاطرنشان کرد: برخي منابع خارجي و سفارتهاي عربي و خارجي براي ما تاکيد کردند که اسراييل فهرست ديگري براي اخراج شخصيتهاي فلسطيني به خارج از قدس شريف در نظر گرفته است.وي خاطرنشان کرد: بر سر تعداد افرادي که اسراييل براي اخراج آنها برنامه ريزي کرده است، اختلاف وجود دارد و تعداد آنها بين 180 تا 300 شخصيت ملي و اسلامي از ساکنان قدس شريف است.اين مسوول فلسطيني تاکيد کرد: به نظر مي رسد که اسراييل اينک واکنش مردم فلسطين وجهان عرب و واکنشهاي بين المللي در قبال اقداماتش براي اخراج و تبعيد ، پس از اخراج شيخ ابوطير را تحت نظر قرار داده است و منتظراست ببيند که اين واکنشها قوي يا ضعيف است تا پس از آن درخصوص اجراي نقشه خود تصميم گيري کند.

دسته بندی ها :

پربیننده ترین خبرها