خورشيد گرفتگي در ايران

سه شنبه 14 دی 1389 - 09:37

خورشيد گرفتگي از ساعت 11 و 6 دقيقه صبح امروز سه شنبه از اروميه در ايران آغاز شده و در ساعت 14 و 21 دقيقه در شهر بجنورد تمام مي‌شود. به گزارش پايگاه اطلاع رساني شبکه خبري العالم، خورشيد گرفتگي جزئي امروز صبح آغاز شده و اين خورشيد گرفتگي در اروپا، نيمه شمالي آفريقا، آسيا (به جز بخشي از شرق و جنوب آن) قابل رؤيت است. در شهر تهران گرفتگي در ساعت 11 و 21 دقيقه آغاز و در ساعت 12 و 51 دقيقه به حداکثر ‌رسيد که در اين حالت ماه 39 درصد از سطح قرص خورشيد را ‌پوشاند.

خورشيد گرفتگي از ساعت 11 و 6 دقيقه صبح امروز سه شنبه از اروميه در ايران آغاز شده و در ساعت 14 و 21 دقيقه در شهر بجنورد تمام مي‌شود. به گزارش پايگاه اطلاع رساني شبکه خبري العالم، خورشيد گرفتگي جزئي امروز صبح آغاز شده و اين خورشيد گرفتگي در اروپا، نيمه شمالي آفريقا، آسيا (به جز بخشي از شرق و جنوب آن) قابل رؤيت است. در شهر تهران گرفتگي در ساعت 11 و 21 دقيقه آغاز و در ساعت 12 و 51 دقيقه به حداکثر ‌رسيد که در اين حالت ماه 39 درصد از سطح قرص خورشيد را ‌پوشاند. اين گرفتگي در ساعت 14 و 15 دقيقه در تهران خاتمه مي‌يابد. اين خورشيد گرفتگي در شهر اراک در ساعت 11 و 16 دقيقه، در شهر اردبيل 11 و 14 دقيقه، اروميه 11 و 6 دقيقه، اصفهان در ساعت 11 و 23 دقيقه، در شهر اهواز از ساعت 11 و 13 دقيقه، ايلام از ساعت 11 و 7 دقيقه، در بوشهر از ساعت 11 و 20 دقيقه، در بجنورد از ساعت 11 و 38 دقيقه، در بندرعباس از ساعت 11 و 41 دقيقه، در بيرجند از ساعت 11 و 46 دقيقه، در تبريز از ساعت 11 و 9 دقيقه، در خرم‌آباد از ساعت 11 و 13 دقيقه، در رشت از ساعت 11 و 17 دقيقه و در زاهدان از ساعت 11 و 56 دقيقه آغاز شد. حداکثر ميزان پوشيدگي خورشيد توسط ماه در شهر اراک 38 درصد، در شهر اردبيل 47 درصد، در اروميه 49 درصد، در شهر اصفهان 34 درصد، در اهواز 35 درصد، در ايلام 41 درصد، در بوشهر 28 درصد، در بجنورد 35 درصد، در بندرعباس 18 درصد، در بيرجند 25 درصد، در خرم‌آباد 39 درصد، در رشت 44 درصد و در زاهدان 17 درصد است. پايان اين خورشيد گرفتگي در شهر اراک در ساعت 14 و 12 دقيقه، در شهر اردبيل ساعت 14 و 14 دقيقه، اروميه 14 و 9 دقيقه، اصفهان در ساعت 14 و 13 دقيقه، در شهر اهواز ساعت 14 و 8 دقيقه، ايلام ساعت 14 و 8 دقيقه، در بوشهر ساعت 14 و 7 دقيقه، در بجنورد از ساعت 14 و 21 دقيقه، در بندرعباس از ساعت 14 و 7 دقيقه، در بيرجندساعت 14 و 18 دقيقه، در تبريز از ساعت 14 و 11 دقيقه، در خرم‌آباد از ساعت 14 و 10 دقيقه، در رشت از ساعت 14 و 14 دقيقه و در زاهدان از ساعت 14 و 13 دقيقه است. بيشترين ميزان گرفتگي جزئي در شمال اروپا رخ مي‌دهد که در شمال کشور سوئد، ماه حدود 80 درصد از قرص خورشيد را مي‌پوشاند.

دسته بندی ها :

پربیننده ترین خبرها