امضاي توافقنامه همکاري هلال احمر ايران وعراق

چهارشنبه 15 دی 1389 - 11:33

هلال احمر عراق توافقنامه همکاري مشترکي درحمايت از اوضاع خدماتي و بهداشتي دراين کشور با هلال احمر ايران در بغداد امضا کرد."ابوالحسن فقيه" رييس جمعيت هلال احمر ايران سه شنبه شب درحاشيه مراسم امضاي اين توافقنامه به خبرنگار العالم گفت: با توجه به روابط خوب و مستحکم ميان دو ملت ايران و عراق ، توافقنامه همکاري بين جمعيت هلال احمر ايران و عراق امضا شد.

هلال احمر عراق توافقنامه همکاري مشترکي درحمايت از اوضاع خدماتي و بهداشتي دراين کشور با هلال احمر ايران در بغداد امضا کرد."ابوالحسن فقيه" رييس جمعيت هلال احمر ايران سه شنبه شب درحاشيه مراسم امضاي اين توافقنامه به خبرنگار العالم گفت: با توجه به روابط خوب و مستحکم ميان دو ملت ايران و عراق ، توافقنامه همکاري بين جمعيت هلال احمر ايران و عراق امضا شد."ياسين المعموري" رييس جمعيت هلال احمر عراق هم درمصاحبه با العالم اظهار داشت: اين توافق ، روابط بين جمعيت هاي هلال احمر ايران و عراق را به منظور ارايه خدمات بهداشتي به شهروندان دو کشور در هنگام سفر آنان به عتبات عاليات در دو کشور هماهنگ و ساماندهي مي کند."مجيد محمد" وزير بهداشت عراق نيز درمصاحبه با خبرنگار العالم گفت: اين توافق بابي جديد براي شروع روابطي خوب با وزارت بهداشت ايران درجهت خدمت به منافع دو ملت به ويژه خدمت به وزارت بهداشت عراق است."حسن دانائي فر" سفير ايران درعراق نيز گفت: اين توافق به ويژه در زمينه خدمت رساني به زايران عتبات عاليات دو کشور و نيز آموزش پرسنل و کادرهاي بهداشتي و خدماتي از اهميت زيادي برخوردار است.

دسته بندی ها :

پربیننده ترین خبرها