مقاومت ملت هاي منطقه / انفعال دشمنان

دوشنبه 20 دی 1389 - 09:17

رييس جمهوري اسلامي ايران بر ضرورت اتحاد و مقاومت کشورهاي منطقه درمقابل دشمنان تأکيد کرد و گفت: امروز به واسطه ايستادگي و مقاومت ملت هاي منطقه، دشمنان در موضع انفعال و ضعف قرار گرفته اند. به گزارش روز دوشنبه پايگاه اطلاع رساني شبکه خبري العالم به نقل از پايگاه اطلاع رساني رياست جمهوري ، "محمود احمدي نژاد" در ديدار" محمود الابرش" ييس مجلس سوريه با وي ، با بيان اينکه شرايط کنوني مقاومت ملت هاي منطقه با دهه هاي گذشته متفاوت است، اظهار داشت: 30 سال پيش ملت ها در موضع دفاع و انفعال و دشمنان مسلط بودند اما امروز شرايط بطور کامل تغيير کرده است. رييس جمهور با اشاره به اينکه غرب و نظا

رييس جمهوري اسلامي ايران بر ضرورت اتحاد و مقاومت کشورهاي منطقه درمقابل دشمنان تأکيد کرد و گفت: امروز به واسطه ايستادگي و مقاومت ملت هاي منطقه، دشمنان در موضع انفعال و ضعف قرار گرفته اند. به گزارش روز دوشنبه پايگاه اطلاع رساني شبکه خبري العالم به نقل از پايگاه اطلاع رساني رياست جمهوري ، "محمود احمدي نژاد" در ديدار" محمود الابرش" ييس مجلس سوريه با وي ، با بيان اينکه شرايط کنوني مقاومت ملت هاي منطقه با دهه هاي گذشته متفاوت است، اظهار داشت: 30 سال پيش ملت ها در موضع دفاع و انفعال و دشمنان مسلط بودند اما امروز شرايط بطور کامل تغيير کرده است. رييس جمهور با اشاره به اينکه غرب و نظام سلطه به دنبال تضعيف جبهه ايران و سوريه و مقاومت منطقه بوده اند، خاطرنشان کرد: امروز بر خلاف خواسته نظام سلطه، دولت هايي همراه با ايران و سوريه در کشورهاي منطقه وجهان روي کار آمده اند و جبهه مقاومت هر روز قوي تر مي شود. احمدي نژاد با تاکيد بر اينکه دشمنان در بن بست سياسي قرار گرفته و راهبردي براي خروج از شرايط کنوني ندارند، گفت: امروز دشمنان در باتلاق گرفتار شده اند و به هر اقدامي دست مي زنند بيشتر به ضررشان تمام مي شود چرا که ملتهاي منطقه بيدار شده و جبهه مقاومت با قدرت در مقابل زياده خواهي دشمنان ايستاده است. رييس جمهور در ادامه بر تعميق هرچه بيشتر مناسبات ايران و سوريه به ويژه در عرصه اقتصادي تأکيد کرد و اظهار داشت: بايد از همه توانمندي ها و امکانات استفاده کرده و مناسبات را در همه عرصه ها بويژه اقتصادي ارتقاء داد. رييس مجلس سوريه نيز در اين ديدار با اشاره به اينکه دشمنان به دنبال ايجاد مشکل در کشورهاي عربي و اسلامي هستند، اظهار داشت: تقويت مقاومت و همبستگي کشورهاي اسلامي مي تواند مانع از تحقق اهداف شوم دشمنان شود. الابرش با بيان اينکه دشمنان بدنبال ايجاد تشتت و دودستگي بين ملت هاي منطقه و تجزيه کشورهاي اسلامي هستند، تصريح کرد: همبستگي و اتحاد کشورهاي اسلامي ، عربي ناکامي دشمنان را به دنبال خواهد داشت. وي تقويت مناسبات اقتصادي ايران و سوريه را به نفع مقاومت و اتحاد منطقه دانست و گفت: سوريه با همه توان خود تلاش مي کند که سطح روابط اقتصادي با ايران را متناسب با سطح روابط سياسي افزايش دهد.

دسته بندی ها :

پربیننده ترین خبرها