ملت ايران اسير حاشيه سازي بيگانگان نمي شود

سه شنبه 28 دی 1389 - 10:45

رييس جمهوري اسلامي ايران گفت: بيگانگان هر قدر براي ما حاشيه سازي کنند در اراده ملت براي پيشرفت و تعالي تاثير ندارد و ملت ما اسير حاشيه سازي آنها نمي شود.به گزارش پايگاه اطلاع رساني شبکه خبري العالم، احمدي نژاد روز سه شنبه در جمع مديران داخل و خارج از کشور سازمان خبرگزاري جمهوري اسلامي ايران (ايرنا) افزود: مستکبراني که روزي همه دنيا را با اراده خود اداره مي کردند امروز در موضع انفعالي قرار گرفته اند.

رييس جمهوري اسلامي ايران گفت: بيگانگان هر قدر براي ما حاشيه سازي کنند در اراده ملت براي پيشرفت و تعالي تاثير ندارد و ملت ما اسير حاشيه سازي آنها نمي شود.به گزارش پايگاه اطلاع رساني شبکه خبري العالم، احمدي نژاد روز سه شنبه در جمع مديران داخل و خارج از کشور سازمان خبرگزاري جمهوري اسلامي ايران (ايرنا) افزود: مستکبراني که روزي همه دنيا را با اراده خود اداره مي کردند امروز در موضع انفعالي قرار گرفته اند.رييس جمهور گفت: براي نمونه، در فعاليت صلح آميز هسته اي خود هر روز به پيش مي رويم و آنها قطعنامه صادر مي کنند اما اگر دهها قطعنامه ديگر نيز صادر کنند تاثيري نخواهد گذاشت چرا که ايران امروز ايران هسته اي است.وي افزود: در عرصه فرهنگي نيز امروز رويکرد دنيا به سمت رويکرد و انديشه حاکم بر اين سرزمين است.رييس جمهور گفت: در عرصه انديشه، يک جابه‌جايي تاريخي در حال وقوع است به طوري که آنها که روزگاري در اين عرصه پيشقراول دنيا بودند در حال به حاشيه رفتن هستند.وي اظهار داشت: حرکت ملت ما مانند حرکت يک رودخانه زلال به سمت نقطه مطلوب و آرماني است و امروز جبهه مقابل اين حرکت در موضع انفعال قرار گرفته است.احمدي نژاد افزود:‌ وظيفه شما انعکاس و پردازش اين حرکت عظيم و تاريخ ساز است.رييس جمهور گفت: در صحنه داخلي کشور نيز عده اي براي تعالي تلاش مي کنند و برخي نيز که خود ابتکاري ندارند، تنها ايراد مي گيرند که اين رفتارشان رفتار انفعالي است و دوامي ندارد.رئيس جمهور گفت:‌ ما معتقد به حق، عدالت و کرامت انساني هستيم و بايد افق نگاهمان مبتني بر حرکت کاروان بشر به سمت نقطه موعود و آرماني باشد.احمدي نژاد افزود:‌ خبرگزاري هاي استعماري خبرها را براي تثبيت نظام سرمايه داري ليبرال تنظيم مي کنند و افق نگاهشان حاکميت اين نظام بر کل جهان است.وي اضافه کرد: آنها در اين حرکت هرچه را مخالف اين افق بيابند در خبرشان کمرنگ و زشت جلوه مي دهند و هرچه در جهت آن باشد زيبا و پررنگ جلوه داده خواهد شد.رييس جمهور گفت: در جامعه ما نيز انبوه برخي خبرهايي که توليد مي شوند از اساس ساختگي است اما اينها تاثيري در روندهاي اجتماعي ندارد و کسي نمي تواند رودخانه عظيم ملت را متوقف کند.وي در خصوص مشکلات سازمان خبرگزاري ايرنا نيز اظهار داشت:‌ به معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور تذکر خواهم داد که اين مشکلات ازجمله افزايش دفاتر خبرگزاري در خارج از کشور و تامين نيروي انساني حل شود.

دسته بندی ها :

پربیننده ترین خبرها