توهين کشيش آمريکايي ادامه توطئه در غرب عليه دينداري است

پنج‌شنبه 30 دی 1389 - 06:00

سخنگوي وزارت امور خارجه در واکنش به اقدام توهين آميز کشيش تري جونز در ايالت فلوريداي آمريکا در تعيين روز محاکمه قرآن اظهار داشت: اقدام هاي برنامه ريزي شده و کينه توزانه يک کشيش نامتعادل آمريکايي را قوياً محکوم مي کنيم.

سخنگوي وزارت امور خارجه در واکنش به اقدام توهين آميز کشيش تري جونز در ايالت فلوريداي آمريکا در تعيين روز محاکمه قرآن اظهار داشت: اقدام هاي برنامه ريزي شده و کينه توزانه يک کشيش نامتعادل آمريکايي را قوياً محکوم مي کنيم.رامين مهمانپرست افزود:اقدام هاي برنامه ريزي شده و کينه توزانه يک کشيش نامتعادل کليسايي در فلوريداي آمريکا را که هر از گاهي به شکل هاي مختلف مانند تعيين روز قرآن سوزي و يا محاکمه قرآن بروز مي کند شديداً و قوياً محکوم مي کنيم و خواستار توجه جدي همه پيروان مذاهب الهي به اين توطئه شوم هستيم.وي اضافه کرد: بنظر مي رسد اقدام هاي اين کشيش که گاه و بيگاه و به شکل هاي مختلف ظهور مي يابد، در ادامه روند برنامه ريزي شده و توطئه آميز در غرب عليه دين و دينداري است که در آغاز کار مبارزه با اسلام را در نظر گرفته است و در ادامه مخالفت با دين و دينداري را ترويج مي کند که مسئوليت اصلي آن متوجه دولت هاي آنها و در اين مورد خاص به عهده دولت آمريکاست.سخنگوي وزارت امور خارجه، برخورد نکردن جدي دولت و مقامات آمريکايي در شهريور گذشته با اقدام اين کشيش را نشانه برنامه ريزي و توطئه آميز بودن آن دانست و افزود: اگر مدعي حمايت از اين جريان نيستند بايد شاهد برخورد جدي و مقابله با اينگونه انحرافات باشيم.رامين مهمانپرست با اشاره به تعهد و مسئوليت سنگين دولت آمريکا در قبال احترام به مذاهب و ادعاي رهبران اين کشور مبني بر درخواست تعامل محترمانه با جهان اسلام، اظهار داشت: اينگونه اقدامات حرکت صحيحي در جهت داشتن جهاني در امنيت و آرامش و رعايت حقوق افراد و مذاهب و ريشه کن کردن بي عدالتي و تبعيض نيست و در قبال اينگونه حوادث امريکا مسئوليت غير قابل انکار دارد و بايد پاسخگوي ملتها باشد.

دسته بندی ها :

پربیننده ترین خبرها