هيکل: آمريکا و اسرائيل ازحوادث تونس به هراس افتاده اند

جمعه 1 بهمن 1389 - 13:14

"محمد حسنين هيکل" نويسنده و روزنامه نگار سرشناس مصري گفت: آنچه درتونس روي داد، آمريکا و اسرائيل را به شدت به هراس انداخته است و به همين دليل احتمالا آنها واکنش خود را در لبنان نشان خواهند داد. به گزارش پايگاه اطلاع رساني شبکه العالم، ويشامگاه جمعهدر برنامه "مع هيکل" شبکه تلويزيوني الجزيره قطر اين سوال را مطرح کرد که نيروهاي غربي که با حوادث تونس غافلگير شده‌اند، واکنش خود را درکجا و چگونه نشان خواهند داد؟ وي افزود: حادثه تونس تمام سياست‌هاي غربي‌ها را که طي 30 سال اخير برجهان عرب تحميل کرده‌اند، ناکام گذاشت و من نگران هستم که مبادا واکنش اين قدرت‌ها خود را در لبن

"محمد حسنين هيکل" نويسنده و روزنامه نگار سرشناس مصري گفت: آنچه درتونس روي داد، آمريکا و اسرائيل را به شدت به هراس انداخته است و به همين دليل احتمالا آنها واکنش خود را در لبنان نشان خواهند داد. به گزارش پايگاه اطلاع رساني شبکه العالم، ويشامگاه جمعهدر برنامه "مع هيکل" شبکه تلويزيوني الجزيره قطر اين سوال را مطرح کرد که نيروهاي غربي که با حوادث تونس غافلگير شده‌اند، واکنش خود را درکجا و چگونه نشان خواهند داد؟ وي افزود: حادثه تونس تمام سياست‌هاي غربي‌ها را که طي 30 سال اخير برجهان عرب تحميل کرده‌اند، ناکام گذاشت و من نگران هستم که مبادا واکنش اين قدرت‌ها خود را در لبنان نشان دهد و به نظر مي‌رسد که در افق سياسي بايد اين امر را نيز در نظر گفت. محمد حسنين هيکل افزود: حوادث تونس با افزايش خشم مردم شدت يافت و نيروهاي امنيتي از جلوگيري مردم عاجز مانند و کشتار به اوج خود رسيد که در اين هنگام زين العابدين بن علي به واشنگتن متوسل شد و آن را متهم کرد که از طريق اسناد ويکي ليکس او را در مخمصه انداخته است? اما آمريکا و فرانسه از کمک کردن به اوپرهيز کردند، به اين علت که نظام او فروپاشيده و قادر به حمايت از منافعش نيست.

دسته بندی ها :

پربیننده ترین خبرها