وزيرامور خارجه اين هفته به مجلس معرفي مي شود

يکشنبه 3 بهمن 1389 - 05:51

معاون پارلماني رئيس جمهوري از معرفي گزينه تصدي پست وزارت امور خارجه به مجلس شوراي اسلامي در اين هفته خبر داد.محمدرضا ميرتاج الديني در مصاحبه تلفني با خبرنگار ما افزود: آقاي احمدي نژاد تصميم دارد نامه معرفي علي اکبر صالحي را به عنوان وزير امور خارجه اين هفته به مجلس شوراي اسلامي تقديم کند.وي افزود: با توجه به کم شدن تعداد روزهاي جلسه علني مجلس در اين هفته، دولت سعي مي کند تا دوشنبه نامه معرفي صالحي را به مجلس تقديم کند.مجلس اين هفته به دليل تقارن با ايام اربعين حسيني فقط روزهاي يکشنبه و دوشنبه (سوم و چهارم بهمن) جلسه علني دارد.

معاون پارلماني رئيس جمهوري از معرفي گزينه تصدي پست وزارت امور خارجه به مجلس شوراي اسلامي در اين هفته خبر داد.محمدرضا ميرتاج الديني در مصاحبه تلفني با خبرنگار ما افزود: آقاي احمدي نژاد تصميم دارد نامه معرفي علي اکبر صالحي را به عنوان وزير امور خارجه اين هفته به مجلس شوراي اسلامي تقديم کند.وي افزود: با توجه به کم شدن تعداد روزهاي جلسه علني مجلس در اين هفته، دولت سعي مي کند تا دوشنبه نامه معرفي صالحي را به مجلس تقديم کند.مجلس اين هفته به دليل تقارن با ايام اربعين حسيني فقط روزهاي يکشنبه و دوشنبه (سوم و چهارم بهمن) جلسه علني دارد.رئيس جمهوري روز بيست ودوم آذرماه امسال ، طي حکمي منوچهر متکي را از سمت وزارت خارجه برکنار و به جاي وي علي اکبر صالحي را به عنوان سرپرست اين وزارتخانه منصوب کرد.

دسته بندی ها :

پربیننده ترین خبرها