جليلي : ايران فرصت همکاري به غرب داده است

يکشنبه 3 بهمن 1389 - 16:27

دبير شوراي عالي امنيت ملي با بيان اينکه جمهوري اسلامي ايران در عرصه هاي مختلف به شرط احترام به حقوق ملت ها، فرصت همکاري به غرب داد، از گروه شش خواست حق ايران را در دستيابي به فناوري صلح آميز هسته اي به عنوان ايجاد زبان مشترک براي تفاهم به رسميت بشناسند.

دبير شوراي عالي امنيت ملي با بيان اينکه جمهوري اسلامي ايران در عرصه هاي مختلف به شرط احترام به حقوق ملت ها، فرصت همکاري به غرب داد، از گروه شش خواست حق ايران را در دستيابي به فناوري صلح آميز هسته اي به عنوان ايجاد زبان مشترک براي تفاهم به رسميت بشناسند.سعيد جليلي روز يکشنبه در گفتگو با شبکه خبري العالم گفت: ما موضوع تبادل سوخت هسته اي را يکي از جوانب همکاري مي دانيم و البته اکنون موضوع هاي مهمتري براي همکاري در عرصه انرژي هسته اي از جمله عاري سازي سلاح هاي اتمي، وجود دارد.دبير شوراي عالي امنيت ملي با تاکيد بر اينکه جمهوري اسلامي ايران به گروه شش فرصت همکاري در عرصه هاي مختلف را داد، افزود، هرگونه همکاري بايد حقوق ملت ها را محترم بشمارد.جليلي تصريح کرد: انها هيچ سند و مدرکي که بيانگر انحراف ايران از مسير برنامه هسته اي باشد، در اختيار ندارد، بلکه برعکس يوکيو آمانو مدير کل انرژي اتمي سازمان ملل متحد و پيش از وي نيز محمد البرادعي در گزارش هاي خود به شوراي امنيت بيش از 25 بار تاکيد کرده اند که هيچ انحرافي در برنامه هسته اي ايران ديده نمي شود.در همين حال امير موسوي کارشناس راهبردي نيز در اين خصوص گفت، اگر غرب در مذاکرات آينده با ايران رسما حق ايران را دستيابي به فناوري صلح آميز هسته اي به رسميت بشناسد، ممکن است راه براي ايجاد منطق مشترک بين ايران و کشورهاي پنج بعلاوه يک آماده شود.وي گفت: دو طرف مي توانند درباره منطق مشترک در خصوص مسائل و موضوع هاي مختلفي از جمله برنامه هسته اي صلح آميز ايران گفتگو کنند در غير اين صورت هرگونه ديدار دو طرف بي فايده خواهد بود.

دسته بندی ها :

پربیننده ترین خبرها