مستکبران در خاورميانه جديد جايي نخواهند داشت

جمعه 22 بهمن 1389 - 10:12

رييس جمهوري اسلامي ايران تاکيد کرد، به زودي خاورميانه جديد اما بدون آمريکا و رژيم صهيونيستي محقق خواهد شد، و مستکبران در آن هيچ جايي نخواهند داشت.

رييس جمهوري اسلامي ايران تاکيد کرد، به زودي خاورميانه جديد اما بدون آمريکا و رژيم صهيونيستي محقق خواهد شد، و مستکبران در آن هيچ جايي نخواهند داشت. به گزارش پايگاه اطلاع رساني شبکه العالم، دکتر محمود احمدي نژاد در سخنان خود در مراسم راهپيمايي 22 بهمن گفت: من به شما اطمينان مي دهم علي رغم همه طراحي هاي پيچيده و شيطاني، به فضل الهي و به لطف ايستادگي ملتها به زودي خاورميانه جديد اما بدون آمريکا و رژيم صهيونيستي محقق خواهد شد و مستکبران در آن خاورميانه هيچ جايي نخواهند داشت. آقاي احمدي نژاد گفت: در ادامه آن به فضل الهي تمام جهان به زودي اين حقيقت شيرين يعني جهان بدون صهيونيسم و بدون سلطه و زور را تجربه خواهد کرد. رييس جمهوري خطاب به مستکبران تاکيد کرد: شما به آخر خط رسيده ايد. شما در صد سال اخير کارهايي انجام داديد که روي جنايتکاران و چپاولگران تاريخ را سفيد کرد. وي افزود: لازم نيست براي ملت هاي عربي دلسوزي کنيد زيرا شما در همه جنايت هاي رژيم صهيونيستي و ظلمي که به مردم منطقه شده است شريک هستيد. احمدي نژاد گفت: اگر مي خواهيد رفتار خود را اصلاح کنيد و ملت ها به شما اعتماد کنند اولاً در امور کشورهاي منطقه ازجمله مصر و تونس دخالت نکنيد و اجازه دهيد اين ملت ها کار خودشان را انجام دهند و تصميم خودشان را بگيرند. وي افزود: شما در افغانستان چه مي کنيد؟ اين پايگاه هاي نظامي در منطقه براي چيست؟ آيا شما دلسوز مردم هستيد يا شيطان و فريبکار؟ رييس جمهوري گفت: بايد رژيم صهيونيستي را که عامل همه جنايت‌هاست جمع کنيد، و همان طور که آن را آورديد و تحميل کرديد دست و پايش را جمع کنيد و منطقه را آزاد کنيد. احمدي نژاد افزود: رژيم صهيونيستي نقطه مشترک همه زشتي‌هاي زشتکاران تاريخ و نقطه مشترک دشمنان همه ملت‌هاي جهان است. وي گفت: منطقه را خالي، و اين رژيم را جمع کنيد و منطقه را به دست مردم بدهيد. رئيس جمهور افزود: اگر خيال کرديد با فريبکاري و شعار دو تا دولت مي توانيد رژيم صهيونيستي را مسلط کنيد، اشتباه مي کنيد. احمدي نژاد گفت: اگر با جريان توحيد و عدالت همراه نشويد و به اين دعوت الهي پاسخ ندهيد و با فريبکاري در پي ايجاد شرايط جديد براي گسترش سلطه و نجات رژيم صهيونيستي باشيد، دست قدرت ملت‌ها که تجلي قدرت الهي است شما را به زودي در دادگاه عدالت، مجازات خواهد کرد و از کاخ‌هاي ظلم به زير خواهد کشيد. رييس جمهوري تاکيد کرد: حرکت تاريخ ساز ملت ايران امروز32 ساله و يک سال و يک گام ديگر به اهداف بلند خود نزديک تر شد. وي 22 بهمن57 را حادثه اي عظيم در سير تاريخ بشر به سوي قله هاي کمال انساني دانست و گفت: امروز بر همه آشکار شده که انقلاب اسلامي ايران حرکتي برپايه قوميت گرايي ايراني و يا منافع حزبي و گروهي ، منافع قومي و طايفه اي و حتي حرکتي بر مبناي منافع ملي صرف نبوده است. رييس جمهوري اظهار داشت: اين انقلاب بعد از 32 سال برخلاف حرکت هاي معمول دنيا نه تنها کم فروغ و يا منحرف نشده بلکه پر شورتر ، پرقدرت تر ، زنده و شاداب تر و قوي تر از روز اول است. دکتر احمدي نژاد خاطرنشان کرد: اولين و مهم‌ترين وجه انقلاب اسلامي توجه به انسان است که هدف تمام پيامبران الهي نيز همين بوده است. رييس جمهوري تاکيد کرد: واسطه حرکت انسان در مسير توحيد عبوديت، و حلقه اتصال انسان کامل و راه نوراني، ولايت و امامت است. آقاي احمدي نژاد افزود: همه پيامبران الهي آمده اند تا بشر را با اين حقيقت آشنا کنند و هنوز انسان آن گونه که بايد شناخته، و استعدادهاي الهي انسان آن گونه که بايد شکوفا نشده است. احمدي نژاد افزود: فقر، تبعيض، جنگ، اشغال و چپاول را بر ملت‌ها تحميل کردند، اما در اوج يأس، در نقطه شکستن همه اميد بشر، در نقطه استيلاي سياهي بر همه زمين و بر جامعه بشري، انقلاب اسلامي آمد، امام آمد، ملت بزرگوار ايران با يک لبيک تاريخي و تاريخ ساز به امام پيوست و با انقلاب عظيم خود بيداري انساني و بيداري جهاني را پايه گذاري کرد و راه احيا و بازيابي کرامت و حقيقت انساني را پيش روي ملت بزرگ ايران و جامعه بشري قرار داد. دکتر احمدي نژاد در ادامه وجه اول انقلاب اسلامي ايران را احياي کرامت و مأموريت اصلي انسان در جهان؛ و وجه دوم را پيگيري آرمان حکومت جهاني سرشار از يگانه پرستي و عدالت دانست. وي افزود: بدون حاکميت عدالت و توحيد، شکوفايي انسان، برقراري امنيت و صلح، احياي کرامت انساني ممکن نيست و همه پيامبران آمدند تا بشر را در مسير اين آرمان هدايت کنند. رييس جمهوري خاطرنشان کرد: انقلاب اسلامي همگان را به انسان کامل يعني ذخيره انبياء الهي دعوت کرد و انقلاب ما در واقع ثمره تلاش و مجاهدت همه انبياء و اولياء الهي و مجاهدان و در پي تحقق اهداف و آرمان همه آنهاست. آقاي احمدي نژاد گفت: انقلاب ما متعلق به همه انسان ها و ملت هاي

دسته بندی ها :

پربیننده ترین خبرها