متن کامل آخرين سخنراني مبارک قبل از سرنگوني

جمعه 22 بهمن 1389 - 19:08

به رغم اوج گيري تظاهرات مردم مصر ضد نظام حسني مبارک و در حالي که مردم فکر مي کردند که وي روز پنجشنبه پس از 30 سال بالاخره دست از قدرت خواهد شست؛ مبارک در اظهاراتي تلويزيوني با اعلام واگذاري اختياراتش به عمر سليمان تاکيد کرد که تا پايان اين دوره بعنوان رييس جمهوري باقي خواهد ماند. به گزارش روز جمعه شبکه خبري العالم، هنوز 24 ساعت از سخنان وي سپري نشده بود که حضور توفنده و خشمگين مردم مصر در تظاهرات امروز که ناظران شمار آنها رابيش از20 ميليون نفر اعلام کردند؛ در نهايت به سرنگوني وي منجر و سخنان ديشب او آخرين سخنراني مبارک به عنوان رييس جمهور مصر ثبت شد. متن سخنان تر

به رغم اوج گيري تظاهرات مردم مصر ضد نظام حسني مبارک و در حالي که مردم فکر مي کردند که وي روز پنجشنبه پس از 30 سال بالاخره دست از قدرت خواهد شست؛ مبارک در اظهاراتي تلويزيوني با اعلام واگذاري اختياراتش به عمر سليمان تاکيد کرد که تا پايان اين دوره بعنوان رييس جمهوري باقي خواهد ماند. به گزارش روز جمعه شبکه خبري العالم، هنوز 24 ساعت از سخنان وي سپري نشده بود که حضور توفنده و خشمگين مردم مصر در تظاهرات امروز که ناظران شمار آنها رابيش از20 ميليون نفر اعلام کردند؛ در نهايت به سرنگوني وي منجر و سخنان ديشب او آخرين سخنراني مبارک به عنوان رييس جمهور مصر ثبت شد. متن سخنان ترجمه شده حسني مبارک رييس جمهور مخلوع مصر به اين شرح است: هم وطنان، جوانان، دختران و پسران مصر؛ در سخنان امروز جوانان مصر در ميدان التحرير و کل اين سرزمين را خطاب قرار مي دهم؛ با سخناني از قلبم شما را خطاب قرار مي دهم، سخنان يک پدر به دختران و پسرانش؛ به شما مي گويم که بعنوان نسل جديد مصر افتخار مي کنم، نسلي که خواستار تغيير براي بهتر شدن است و به آينده پايبند و براي ساختن آن روياهايي دارد، به شما مي گويم که خون شهدا و زخمي هايتان هدر نخواهد رفت، و تاکيد مي کنم که در مجازات عاملان اين حوادث کوتاهي نخواهم کرد. و همه کساني را که در حق جوانان ما جنايت مرتکب شدند، بر اساس قانون با مجازاتهايي شديد، مورد مواخذه قرار خواهم داد. به خانواده هاي اين قربانيان بي گناه که دردهاي بسياري متحمل شده اند، مي گويم که من هم مانند شما ناراحتي کشيدم و قلبم مانند قلبهاي شما به درد آمد. به شما مي گويم که پاسخ من به نداها، نامه ها و مطالبات شما، پايبندي برگشت ناپذير به اين درخواست ها است، و من کاملا تصميم گرفته ام تا به آنچه که متعهد شدم، با جديت کامل، و صداقت و بدون ترديد و يا بازگشت به عقب، عمل کنم. اين پايبندي برخاسته از باور من به درستي و پاکي اهداف، تحرکات، و مطالبات شما است؛ مطالبات شما عادلانه، و مشروع است. بروز اشتباه درهر نظام سياسي و هر دولتي امکان پذير است، ولي مهم اعتراف به آن و تصحيح اشتباهات در سريعترين وقت و بازخواست عاملان آن است. به شما مي گويم که من بعنوان رييس جمهوري هيچ مخالفت يا اعتراضي در گوش دادن به جوانان کشورم و پاسخ دادن به آنها ندارم؛ ولي چيزي که هيچگاه نمي پذيرم آن است که به دستورات ديکته شده بيگانگان که از خارج مطرح مي شود، از سوي هر کسي و يا به هر بهانه اي که باشد، گوش دهم. جوانان و فرزندان مصر، برادران هم وطن، در سخناني بدون بحث و جدل اعلام کردم که در انتخابات رياست جمهوري آينده نامزد نمي شوم، و به خدمتگذاري به ميهن طي 60 سال در دوران جنگ و صلح اکتفا مي کنم؛ و اعلام کردم که به اين امر پايبند هستم، و همچنين پايبندي خود را به همان مقدار براي عمل به وظيفه خودم در حمايت از قانون اساسي و منافع ملي تا تحويل قدرت و مسئوليت به فرد منتخب مردم در سپتامبر آينده در انتخاباتي آزاد و سالم و تضمين شده، اعلام کردم. اين قسمي است که در برابر خداوند و ميهن خورده ام، و تا هنگامي که مصر و ملت آن را به ساحل امن و امان برسانيم، بر آن استوار خواهم بود. ديدگاهي مشخص براي خروج از بحران فعلي و تحقق مطالبات جوانان و شهروندان که قانون اساسي را رعايت کرده و آن را نقض نکند، مطرح کرده، به صورتي که ثبات جامعه و مطالبات فرزندان آن را محقق کند، و در همين حين چارچوبي مورد توافق براي انتقال مسالمت آميز قدرت از طريق گفت و گوي مسئولانه بين همه گروه ها در جامعه درنهايت صداقت و شفافيت، مطرح شده است. اين ديدگاه را با توجه به مسئوليتم براي خارج کردن کشور از اين شرايط سخت مطرح کرده ام، و براي عملي کردن آن، طبق اولويت ها بصورت لحظه به لحظه، به کار ادامه مي دهم؛ و از حمايت و کمک همه کساني که به مصر و ملت آن وفادار بوده استفاده مي کنم، تا بتوانيم اين امور را به واقعيتي ملموس طبق توافق ملي گسترده، براي تضمين اجراي آن توسط نيروهاي شجاع مسلح ما، تبديل کنيم. ما عملا گفت و گوي ملي سازنده اي را با جوانان مصري که دعوت براي تغيير را رهبري کرده و همه گروه هاي سياسي آغاز کرده ايم، و اين گفت و گو به توافقي اصولي درباره آرا و نظراتي انجاميده، که ما را در آغاز راهي درست براي خروج از بحران قرار داده است. بايد اين راه را براي انتقال از سياستهاي کلي مورد توافق به يک نقشه راه آشکار و برنامه زماني مشخص جهت انتقال مسالمت آميز قدرت از هم اکنون تا سپتامبر آينده، در پيش بگيريم. در اين گفت و گوي ملي درباره تشکيل کميته قانون اساسي جهت بررسي تعديلات مورد نياز در قانون اساسي و قوانين مجلس و تشکيل کميته اي امانت دار جهت پيگيري اجراي تصميمات اتخاذ شده، توافق شده است. همچنين توافق شده است که اين دو کميته از شخصيت هاي مصري معروف و مستقل، فق

دسته بندی ها :

پربیننده ترین خبرها