حزب الغد خواستار ريشه کني نظام سابق

سه شنبه 26 بهمن 1389 - 09:59

يکي از رهبران حزب الغد مصر خواستار ريشه کني شخصيت هاي فاسد نظام سابق از دولت کنوني شد."طلعت خليل" امروز سه شنبه در مصاحبه با شبکه العالم اظهار داشت: مصر در آستانه مرحله جديد است و بايد تحولاتي در آن صورت گيرد که در نهايت به کشوري غيرنظامي تبديل شود.وي افزود: انقلابيون بايد در تحولات مصر مشارکت داشته باشند؛ بعد از انقلابي که به سرنگوني مستبدترين نظام در منطقه منجر شد ، خواسته هايي وجود دارد که بايد عملي شود، تا سرانجام بتوان مصر را به کشوري غيرنظامي که آرزوي همه مصري هاست تبديل کرد.

يکي از رهبران حزب الغد مصر خواستار ريشه کني شخصيت هاي فاسد نظام سابق از دولت کنوني شد."طلعت خليل" امروز سه شنبه در مصاحبه با شبکه العالم اظهار داشت: مصر در آستانه مرحله جديد است و بايد تحولاتي در آن صورت گيرد که در نهايت به کشوري غيرنظامي تبديل شود.وي افزود: انقلابيون بايد در تحولات مصر مشارکت داشته باشند؛ بعد از انقلابي که به سرنگوني مستبدترين نظام در منطقه منجر شد ، خواسته هايي وجود دارد که بايد عملي شود، تا سرانجام بتوان مصر را به کشوري غيرنظامي که آرزوي همه مصري هاست تبديل کرد.طلعت خليل با اشاره به احتمال لغو وضعيت فوق العاده در آينده نزديک گفت: شوراي نظامي مي داند که مردم آزادي خود را با انقلابي بزرگ بدست آوردند، و در هيچ شرايطي از آن چشم پوشي نخواهند کرد.عضو برجسته حزب الغد اظهار داشت: هنوز شخصيت هاي فاسدي از نظام سابق در مصر وجود دارند؛ فساد در اين کشور ريشه دوانده است، و ريشه کني آنها بايد با تدبير و تعقل صورت گيرد.طلعت خليل خاطرنشان کرد: مردم با دولت کنوني به رياست احمد شفيق مخالفند زيرا اين دولت شخصيت هايي از نظام سابق را در بر مي گيرد و پيش بيني مي شود شوراي نظامي بيشتر شخصيت هاي اين دولت منفور را برکنار کند.وي افزود باقي ماندن دولت احمد شفيق و به ويژه وزير نفت که مسئول صدور گاز به اسرائيل است ، اشتباه است.

دسته بندی ها :

پربیننده ترین خبرها