رهبرمعظم انقلاب:کوتاه کردن دست آمريکا،علاج دردهاي ملتها

دوشنبه 2 اسفند 1389 - 10:57

حضرت آيت الله خامنه اي رهبر معظم انقلاب اسلامي صبح امروز در ديدار مسئولان و کارگزاران نظام، سفيران کشورهاي اسلامي و قشرهاي مختلف مردم، با تبريک ميلاد مسعود پيامبر اعظم (ص) و صادق آل محمد (ع)، بيداري برخي ملتهاي منطقه را نشانه افزايش ظرفيت بشر براي بهره مندي از خورشيد حيات بخش «اسلام و پيامبر گرامي اسلام» خواندند و تأکيد کردند: دردهاي ملتهاي منطقه، تنها با کوتاه کردن دست شيطان بزرگ امريکا از سرنوشت ملتها و کشورها، علاج خواهد شد. رهبر انقلاب اسلامي، ولادت نبي مکرم اسلام را فجر درخشاني در زندگي بشر دانستند و افزودند: هر قدر معرفت بشر، عميق تر و ظرفيت انسان در طول تاريخ بيشتر شود، برکات

حضرت آيت الله خامنه اي رهبر معظم انقلاب اسلامي صبح امروز در ديدار مسئولان و کارگزاران نظام، سفيران کشورهاي اسلامي و قشرهاي مختلف مردم، با تبريک ميلاد مسعود پيامبر اعظم (ص) و صادق آل محمد (ع)، بيداري برخي ملتهاي منطقه را نشانه افزايش ظرفيت بشر براي بهره مندي از خورشيد حيات بخش «اسلام و پيامبر گرامي اسلام» خواندند و تأکيد کردند: دردهاي ملتهاي منطقه، تنها با کوتاه کردن دست شيطان بزرگ امريکا از سرنوشت ملتها و کشورها، علاج خواهد شد. رهبر انقلاب اسلامي، ولادت نبي مکرم اسلام را فجر درخشاني در زندگي بشر دانستند و افزودند: هر قدر معرفت بشر، عميق تر و ظرفيت انسان در طول تاريخ بيشتر شود، برکات سعادت بخش بعثت پيامبر اسلام، در سرنوشت جوامع انساني آشکارتر خواهد شد و امروز، نشانه هاي اين حقيقت درخشان، در منطقه قابل مشاهده است. ايشان، بيداري اسلامي در برخي کشورهاي منطقه از جمله مصر و تونس را، نشانه اي از بستوه آمدن ملتها و تلاش آنها براي نجات از «تحقير و ظلم و تاريکي» برشمردند و افزودند: تحميلات و دخالتهاي مستکبران و در رأس آنها امريکا در زندگي «اجتماعي – اقتصادي – فرهنگي و سياسي» کشورها، ملتها را بستوه آورده و به فکر چاره انداخته است. حضرت آيت الله خامنه اي در همين زمينه با اشاره به نارضايتي قابل درک مردم کشورهاي غربي از تمدن مادي خاطرنشان کردند: اگر مسلمانان بتوانند اسلام را با گفتار و رفتار خود به درستي به جهانيان معرفي کنند، مطمئناً گرايش عمومي به اسلام، جهان را دربر خواهد گرفت و اين مسئله، وظيفه مسلمانان را در اصلاح بينش و رفتار خود سنگين تر مي کند. رهبر انقلاب اسلامي، ابراز بيزاري از حضور مستکبران را، از اولين نتايج بيداري برخي ملتهاي مسلمان منطقه خواندند و خاطرنشان کردند: امريکايي ها تلاش فراواني مي کنند خود را از تيررس اين حرکت عظيم دور نگه دارند اما ناکام خواهند ماند چرا که ملتها فهميده اند: «سياستهاي امريکا و عواملش»، عامل اصلي تحقير و اختلاف و دو دستگي در ميان ملتهاست بنابراين کليد حل مشکلات مسلمانان در جمع شدن بساط امريکا در منطقه نهفته است. حضرت آيت الله خامنه اي ايجاد شکاف ميان ملتها و دولتها را از ديگر پيامدهاي سياستهاي خاورميانه اي امريکا دانستند و افزودند: حضور ملتها در صحنه، تيغ زورگويي قدرتها را کُند مي کند و اگر دولتها با خواستهاي ملتها همراه شوند امريکا و هيچ سلطه گر ديگري نمي تواند اهداف خود را به آنها تحميل کند. ايشان، دولت جعلي صهيونيستي را غده اي سرطاني و عامل انواع بيماري و «آفت سياسي – اقتصادي» در منطقه خواندند و افزودند: استکبار همه تلاش خود را براي حفظ اين «غده جنگ افروز و اختلاف افکن» به کار گرفته اما تنفر ملتها از اين غده سرطاني، امروز در منطقه آشکارتر شده است. رهبر انقلاب اسلامي وظيفه عالمان ديني و نخبگان سياسي – علمي و دانشگاهي را در هدايت موج رو به گسترش بيداري اسلامي در منطقه، بسيار سنگين دانستند و تأکيد کردند: نخبگان کشورهاي منطقه، نگذارند دستگاه استکبار با وسائل مختلف، قيام مردم را سرقت و حرکت عظيم ملتها را مصادره کند. حضرت آيت الله خامنه اي، مراقبت و هدايت حرکت بيداري اسلامي را به سمت اهداف عاليه، زمينه ساز آينده روشن منطقه و امت اسلامي دانستند و با اشاره به ويژگيهاي جمعيتي، جغرافيايي و منابع بيکران 5/1 ميليارد مسلمان افزودند: وضع کنوني امت اسلامي بايد متحول شود و به فضل الهي و به برکت اسلام، اين دگرگوني در آينده نه چندان دور حاصل خواهد شد. ايشان با استناد به آيات قرآن مجيد، «توکل و خضوع در مقابل پروردگار، مهرباني با برادران ايماني و ايستادگي و استواري در مقابل مستکبران و ظالمان را» ويژگيهاي يک انسان مسلمان و يک جامعه اسلامي خواندند و افزودند: ملت عزيز ايران، اين راه سعادت بخش را به توفيق الهي، ادامه مي دهد و ديگر ملتهاي مسلمان نيز، آرام آرام به اين سمت و سو در حال حرکتند تا وعده خدا محقق شود که: و العاقبه للمتقين در ابتداي اين ديدار آقاي احمدي نژاد رئيس جمهور با اشاره به صبر، مقاومت، عبادت، مردمداري، عدالت، دفاع از مظلوم و عزت و کرامت پيامبر بزرگوار اسلام گفت: تعاليم رسول الله به يک آرمان جهاني و مطالبه عمومي تبديل شده است و برخي جوامع بشري در تکاپوي دريافت حقيقت، در مقابل تحقيرها و ظلم و غارت مستکبران ايستاده و قيام کرده اند. آقاي احمدي نژاد افزود: با وجود طراحي پيچيده مستکبران، ملتها در حال بيداري و گرايش به راه انبياء هستند و نظام جمهوري اسلامي فرياد بلند دعوت الهي براي استقرار حکومت مصلح کل است.

دسته بندی ها :

پربیننده ترین خبرها