ايران حوادث خشونت آميز بحرين را محکوم کرد

يکشنبه 22 اسفند 1389 - 16:01

وزير امورخارجه جمهوري اسلامي ايران حوادث خشونت آميز بحرين را محکوم کرد. به گزارش روز يکشنبه پايگاه اطلاع رساني شبکه العالم، "علي اکبر صالحي " عصر امروز اقدامات خشونت آميز عليه تظاهرکنندگان بحريني را محکوم کرد. نيروهاي امنيتي و مزدوران رژيم بحرينبراي سرکوب تظاهراتي که از صبح امروز در مرکز منامه پايتخت اين کشور آغاز شد، به صورت مستقيم به سر و ديگر اعضاي بدن شرکت کنندگان در تظاهرات شليک کردند.

وزير امورخارجه جمهوري اسلامي ايران حوادث خشونت آميز بحرين را محکوم کرد. به گزارش روز يکشنبه پايگاه اطلاع رساني شبکه العالم، "علي اکبر صالحي " عصر امروز اقدامات خشونت آميز عليه تظاهرکنندگان بحريني را محکوم کرد. نيروهاي امنيتي و مزدوران رژيم بحرينبراي سرکوب تظاهراتي که از صبح امروز در مرکز منامه پايتخت اين کشور آغاز شد، به صورت مستقيم به سر و ديگر اعضاي بدن شرکت کنندگان در تظاهرات شليک کردند. در تصاويري که عصر يکشنبه شبکه خبري العالم از اين جنايت مزدوران رژيم بحرين منتشر کرد، آنها از فاصله بسيار نزديک سر تظاهرکنندگاني را که در ميان آنان نوجوانان نيز ديده مي شوند، هدف قرار دادند.

دسته بندی ها :

پربیننده ترین خبرها