هدف نظام سرمايه داري نجات رژيم صهيونيستي است

دوشنبه 15 فروردين 1390 - 13:56

رئيس جمهوري اسلامي ايران گفت :هدف غرب از شعار تغيير نجات سرمايه داران و نظام سرمايه داري و نجات پايگاه اصلي و مهم نظام سرمايه داري در قلب خاورميانه يعني رژيم صهيونيستي است.به گزارش پايگاه اطلاع رساني شبکه العالم دکتر احمدي نژاد در بخش ديگري از کنفرانس مطبوعاتي عصر دوشنبه با حضور خبرنگاران داخلي و خارجي اظهارداشت : دست اندرکاران پشت صحنه نظام سرمايه داري تصميم گرفتند که مهره هاي سوخته را از صحنه بيرون و مهره هاي جديدي با شعارهاي جديد وارد صحنه کنند.

رئيس جمهوري اسلامي ايران گفت :هدف غرب از شعار تغيير نجات سرمايه داران و نظام سرمايه داري و نجات پايگاه اصلي و مهم نظام سرمايه داري در قلب خاورميانه يعني رژيم صهيونيستي است.به گزارش پايگاه اطلاع رساني شبکه العالم دکتر احمدي نژاد در بخش ديگري از کنفرانس مطبوعاتي عصر دوشنبه با حضور خبرنگاران داخلي و خارجي اظهارداشت : دست اندرکاران پشت صحنه نظام سرمايه داري تصميم گرفتند که مهره هاي سوخته را از صحنه بيرون و مهره هاي جديدي با شعارهاي جديد وارد صحنه کنند.وي افزود: اين بار شعار ، شعار تغيير ، همراهي با ملت ها و دفاع از حقوق ملتهاست ؛ اما در پس اين نقاب به ظاهر زيبا همان جنايتکاران، دزدان حرفه اي و تاريخي و همان برده داران و استعمارگران پنهان شده اند.وي اظهارداشت : آنها گفتند تغيير و خيلي زود معلوم شد که منظور آنها از تغيير، تغيير ملتها ، انسانها و تغيير ديگران به نفع آنهاست و خيلي زود معلوم شد که منظور آنها از تغيير ، تغيير مناسبات برآمده از بيداري انسانها و ملت ها به نفع سرمايه داران بي فرهنگ است.وي گفت : البته اين رويکرد يک تفاوتي دارد و آن اينکه رژيم و دولت قبلي آمريکا ، بي پرده و عريان و با سلاح ، توپ، تانک ، مسلسل و با کلام زور به ميدان آمد اما جانشينان او که با شعار تغيير آمده اند در يک دست سلاح و زور دارند و در دست ديگر فريبکاري و رياکاري .وي اضافه کرد: مي خواهم به آنها و ملتها بگويم که دوره تاريخي چپاول گري و تحميل بر ملتها به پايان رسيده است و با اين ترفندها و جنايتها نجات پيدا نخواهند کرد.آقاي احمدي نژاد گفت: اگر رئيس جمهور قبلي آمريکا نام نيکي از خود برد جانشينان او هم به نوايي خواهند رسيد و من باور دارم که اگر او با ننگ صحنه سياست را ترک کرد جانشين او ننگين تر و زشت تر صحنه سياست را ترک خواهد کرد چون هم با زور و هم با فريب آمد.رئيس جمهوري با بيان اينکه استعمار نو جاي استعمار سياه نشسته است، گفت: در دهه هاي اخير بيداري عظيم انساني با حرکت توده هاي مردم و با گرايش گسترده ملت ها به عدالت ، آزادي و کرامت انساني ، دوره زشت استعمار نو هم به پايان خود نزديک شده است.احمدي نژاد افزود: اما استعمارگران که همان برده داران سابق و معدودي سرمايه دار بي فرهنگ و ضد انسان هستند براي نجات خود ، سرمايه ها و منافع نامشروع خود در جاي جاي جهان طراحي کردند. وي اضافه کرد: دولت قبلي آمريکا با هدف نجات سرمايه داران و نظام سرمايه داري با بهانه ساختگي يازده سپتامبر به منطقه ما لشکرکشي کرد و منطقه ما را و به طور مشخص دو کشور تاريخي و دو ملت بزرگ را آماج سنگين ترين حملات ضدانساني خود قرار داد و همه سلاح هاي خود را در آنجا آزمايش کرد.آقاي احمدي نژاد با اشاره به اينکه آنها انواع کشتار را در اين دو کشور به نمايش گذاشتند گفت: فجايعي در عراق و افغانستان اتفاق افتاد که روي همه جنايتکاران تاريخ را سفيد کرد .وي افزود: موج بيداري انسانها ، طراحي زشت و ضدانساني سردمداران آمريکا را نقش بر آب کرد و ديري نپائيد که چهره رئيس جمهوري سابق آمريکا به عنوان منفورترين چهره عالم معرفي شد ."اوباما " ننگين‌تر از بوش صحنه سياست را ترک مي‌کنداحمدي نژاد گفت که اگر رئيس جمهوري قبلي آمريکا نام نيکي برد، جانشين او هم به نوايي خواهد رسيد؛ باور دارم اگر او با ننگ صحنه سياست را ترک کرد جانشين او ننگين‌تر و زشت‌تر صحنه سياست را ترک خواهد کرد.وي افزود : دوره تاريخي چپاولگري و تحميل به ملت‌ها به پايان رسيده و دوره تاريخي آنها تمام شده و با اين ترفندها و جنايت‌ها نجات پيدا نخواهند کرد.وي اظهارداشت : "اگر رئيس جمهور قبلي آمريکا نام نيکي برد جانشين او هم به نوايي خواهد رسيد. باور دارم اگر او با ننگ صحنه سياست را ترک کرد جانشين او ننگين‌تر و زشت‌تر صحنه سياست را ترک خواهد کرد چرا که هم با زور و هم با فريب آمد. " دوره بيداري ملت هارئيس جمهوري در ادامه نشست خبري گفت: امروز روز بيداري ملت هاست و همه بايد هوشيار باشند زيرا آن ها در پي مصادره مطالبات مردمي به نفع سرمايه داران هستند.آقاي احمدي نژاد افزود: آن ها با تغيير مهره ها در پي حفظ ساختارها و مباني و اصول حفظ سرمايه سالاري هستند.وي ادامه داد: يکي با شعار گردن کلفتي به ميدان آمد و ديگري با شعار تغيير اما هر دو يک هدف را دنبال مي کنند.رئيس جمهوري گفت: مشکل جامعه بشري مديريت حاکم بر جهان است و مي بينيد با خيزش هاي مردمي چه کردند و چه مي کنند.آقاي احمدي نژاد افزود: برخوردهاي دوگانه و چندگانه نقاب فريب را از چهره آن ها دريده است و آنها آمده اند تا بار ديگر استعمارگران ، برده داران و سرمايه داران را از چنگال عدالت خواهي ملت ها نجات دهند اما من قاطعانه مي گويم که نخواهند توانست و اين دور آخر است.وي ادامه داد: به لطف خدا ملت ها پيروز خواهند شد و بسا

دسته بندی ها :

پربیننده ترین خبرها