مصوبه شوراي همکاري خليج فارس ارزش حقوقي ندارد

دوشنبه 15 فروردين 1390 - 15:15

رئيس جمهوري اسلامي ايران در ادامه نشست مطبوعاتي عصر دوشنبه در پاسخ به سوال خبرنگار شبکه العالم تاکيد کرد که براي مصوبه شوراي همکاري خليج فارس ارزش حقوقي قائل نيستيم.خبرنگار شبکه العالم پرسيد: شوراي همکاري خليج فارس شب گذشته در بيانيه اي جمهوري اسلامي ايران را به دخالت در امور داخلي خودشان متهم کردند پاسخ شما به اين بيانيه چيست؟ و چشم انداز روابط ايران با توجه به تحولات در اين کشورها را چگونه ارزيابي مي کنيد.رئيس جمهوري گفت: براي مصوبه روز گذشته شوراي همکاري خليج فارس ارزش حقوقي قائل نيستيم.

رئيس جمهوري اسلامي ايران در ادامه نشست مطبوعاتي عصر دوشنبه در پاسخ به سوال خبرنگار شبکه العالم تاکيد کرد که براي مصوبه شوراي همکاري خليج فارس ارزش حقوقي قائل نيستيم.خبرنگار شبکه العالم پرسيد: شوراي همکاري خليج فارس شب گذشته در بيانيه اي جمهوري اسلامي ايران را به دخالت در امور داخلي خودشان متهم کردند پاسخ شما به اين بيانيه چيست؟ و چشم انداز روابط ايران با توجه به تحولات در اين کشورها را چگونه ارزيابي مي کنيد.رئيس جمهوري گفت: براي مصوبه روز گذشته شوراي همکاري خليج فارس ارزش حقوقي قائل نيستيم.به گزارش پايگاه اطلاع رساني شبکه العالم وي ادامه داد: صحنه بسيار روشن است چرا که اين مصوبات زير فشارهاي سياسي امريکا و متحدانش به تصويب مي رسد.آقاي احمدي نژاد تأکيد کرد: روابط ما با دولتها و ملتها خوب است البته به اين دولتها بايد بگويم که يک دوره فشار امريکا و متحدانش در مخالفت و مقابله با ملت ايران تجربه شد و نتيجه اش معلوم است.وي ادامه داد: ما دست دوستي دراز کرديم و همه بايد هوشيار باشيم چرا که امريکايي ها براي نجات رژيم صهيونيستي نيازمند تفرقه بين دولت ها و ملت ها در منطقه هستند.آقاي احمدي نژاد تأکيد کرد: آنها به دنبال درگيري بين دولتها و ملتها با هم و دولت ها با همديگر هستند و ضروري است که همه هوشيار باشند.وي تصريح کرد: ما گذشته ها را چشم پوشي کرده ايم و اميدواريم بعضي خطاهاي بزرگ تکرار نشود؛ امريکا رفتني است و طراحي هاي امريکايي ها نيز رفتني است.رئيس جمهوري افزود: من قول قطعي مي دهم که اين مديريت امريکايي امروز ، رسواتر و ننگين تر از مديريت پيشين، صحنه سياسي دنيا را ترک مي کند و به تاريخ خواهد پيوست.هر کس در دنيا سرنوشت خود را به امريکا گره بزند، رفتني استآقاي احمدي نژاد به رفتار برخي حکومت هاي ديکتاتور منطقه با مردم شان اشاره کرد و افزود: اين حکومت ها بروند با ملت هايشان ارتباط برقرار کنند و نبايد به بحرين لشکرکشي کنند.وي تصريح کرد: لشکرکشي به بحرين کار زشتي بود که پيش از اين نيز صدام نيز همين کار را کرد.آقاي احمدي نژاد افزود: صدام به ايران و کويت حمله کرد ؛اما الان صدام کجاست و چه نفعي از لشکرکشي به کشور همسايه برد که اکنون بعضي ها مي خواهند همان تجربه را تکرار کنند.وي با اشاره به اينکه امروز هر کس در دنيا سرنوشت خود را به امريکا گره بزند، رفتني است ، افزود: نبايد فريب امريکا را بخورند چرا که امريکايي ها از بي وفاترين دوستان هستند.رئيس جمهوري با بيان اينکه در اکثر جنگ ها امريکايي ها با دوستان قبلي خودشان جنگيدند تأکيد کرد: از ويتنام تا امروز اگر مشاهده کنيم معلوم است که آنها با دوستان خود چه کرده اند.وي ادامه داد: صدام از دوستان بسيار صميمي امريکا بود و همه مدل اقتصادي ، حيثيت ، استقلال و موجوديت کشورش را در بازي امريکا هزينه کرد ؛ اما به محض اينکه منافع امريکاييها براي تغيير چهره و براي نجات سرمايه داران اقتضا کرد در يک چشم به هم زدن صدام را نابود کردند.آقاي احمدي نژاد يادآور شد : صدام وقتي شهرهاي ايران را بمباران شيميايي کرد آنها براي او هورا مي کشيدند ؛ اما صدام را به يک چهره سياه و خطرناک تبديل کردند و بعد وي را بردند .آمريکا و متحدانش به دنبال خاورميانه جديد هستندرئيس جمهوري خطاب به کشورهاي عضو شوراي همکاري خليج فارس گفت: توجه داشته باشيد که بازي امريکايي ها و متحدانش يک بازي بزرگ است و آنها به دنبال خاورميانه جديد هستند ،خاورميانه اي که رژيم صهيونيستي مستقر و دور از خطر و سلطه امريکا عميق و پايدار باشد و مراقب باشيد و کاري نکنيد که در نقشه امريکا بازي کنيد.احمدي نژاد افزود : قاطعانه مي گويم اگر امريکاييها به دنبال خاورميانه جديد هستند ملتهاي منطقه نيز به دنبال خاورميانه جديد اما متفاوت هستند.وي تأکيد کرد: بدانند به لطف خدا خاورميانه جديد بدون رژيم صهيونيستي و بدون سلطه امريکا و نوکرانش شکل خواهد گرفت.رئيس جمهوري افزود:همه هوشيار باشند نظام فعلي اي که در دنيا مستقر است کارش تمام شده و رفتني است.وي ادامه داد : ما خبر داريم امريکا براي همه دولت هاي منطقه نقشه کشيده است اما مي خواهد برخي از نقشه هايش را به دست بعضي ها اجرا کند و مراقب باشند که در دام امريکا نيفتند.آقاي احمدي نژاد با اشاره به حضور نظامي برخي کشورهاي حوزه خليج فارس در بحرين به منظور سرکوب قيام مردمي اين کشور گفت: کار زشتي کرديد که به بحرين لشکرکشي کرديد ، اين لشکرها را بيرون ببريد.وي تصريح کرد: دولت بحرين کار زشتي کرد که مردمش را کشت، بايد آنها مطالبات مردم را بشنوند و به آنها احترام بگذارند و انتخابات برگزار و با مردم همکاري کنند، اگر با مردم همکاري مي کردند اين مشکلات پيش نمي آمد و الان هم همين را مي گويم و اين دخالت در امور ملت ها نيست.آقاي احمدي نژاد با اشاره به ح

دسته بندی ها :

پربیننده ترین خبرها