کوثري: ادعاهاي عربستان عليه ايران بي اساس است

پنج‌شنبه 18 فروردين 1390 - 13:59

عضو کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي تاکيد کرد: ادعاهاي عربستان سعودي درباره دخالت ايران در امور داخلي ديگر کشورها بي پايه و اساس است. "اسماعيل کوثري" عصر پنجشنبه در گفت و گو با شبکه العالم اظهار داشت: ايران هيچ دخالتي در امور کشورهاي ديگر ندارد و عربستان سعودي با اينگونه ادعاها قصد دارد تا کشورهاي ديگر را عليه ايران بشوراند؛ غافل از اينکه ملت هايي که از حقوقشان آگاهند، خود بدنبال آن هستند که سرنوشتشان را خود رقم بزنند. وي افزود: اين کشورها بايد قبل از اينکه فرصتها به پايان برسد، خودشان را از توطئه ها و نقشه هاي آمريکا ضد ملت هاي منطقه کنار بکشند تا بتوانند

عضو کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي تاکيد کرد: ادعاهاي عربستان سعودي درباره دخالت ايران در امور داخلي ديگر کشورها بي پايه و اساس است. "اسماعيل کوثري" عصر پنجشنبه در گفت و گو با شبکه العالم اظهار داشت: ايران هيچ دخالتي در امور کشورهاي ديگر ندارد و عربستان سعودي با اينگونه ادعاها قصد دارد تا کشورهاي ديگر را عليه ايران بشوراند؛ غافل از اينکه ملت هايي که از حقوقشان آگاهند، خود بدنبال آن هستند که سرنوشتشان را خود رقم بزنند. وي افزود: اين کشورها بايد قبل از اينکه فرصتها به پايان برسد، خودشان را از توطئه ها و نقشه هاي آمريکا ضد ملت هاي منطقه کنار بکشند تا بتوانند بقايشان را تضمين کرده و با ملتها يشان زندگي کنند چراکه درغير اين صورت، ملتها ضد آنها قيام خواهند کرد. نماينده تهران در مجلس تاکيد کرد: ايران از قيام ملتها حمايت مي کند و اين ملتها هستند که نظام و حکومتشان را انتخاب مي کنند. کوثري خاطرنشان کرد: آمريکا در آغاز انقلاب اسلامي ايران، رژيم سرنگون شده عراق را براي حمله به ايران تجهيز کرد و عربستان سعودي و کويت هم از رژيم صدام در جنگ عليه ايران حمايت کردند. اين نماينده مجلس شوراي اسلامي اظهار داشت: عربستان سعودي بدنبال تفرقه افکني است و سياستمداران آمريکايي کاري جز فتنه انگيزي از طريق عوامل خود انجام نمي دهند تا بتوانند از اين راه منافع خود را در منطقه حفظ کنند. کوثري با دعوت از ملتهاي منطقه براي هوشياري دربرابر فتنه هاي آمريکا تاکيد کرد: شکنجه، بازداشت و فشارهاي اعمال شده ضد ملت بحرين برخلاف قوانين است.

دسته بندی ها :

پربیننده ترین خبرها