همبستگي روزنامه نگاران تونسي با خبرنگار العالم

سه شنبه 23 فروردين 1390 - 08:38

روزنامه نگاران و خبرنگاران تونسي با اعلام همبستگي با لطفي غرس خبرنگار العالم، بازداشت وي از سوي نيروهاي معمر قذافي را محکوم کردند و آزادي وي را خواستار شدند."عبد القادر المليکي" مسوول بخش خبرنگاران در تلويزيون تونس گفت بازداشت خبرنگاران جرمي است که براساس قوانين بين المللي مستحق مجازات است.وي آزادي لطفي غرس و آزادي مطبوعاتي در ليبي را خواستار شد."توفيق المجيد" خبرنگار تونسي نيز گفت که وظيفه هر يک از فعالان بخش رسانه اين است که با همکاران خود به ويژه درصورت بازداشت يا محدوديت فعاليت هاي مطبوعاتي او ، اعلام همبستگي کنند.

روزنامه نگاران و خبرنگاران تونسي با اعلام همبستگي با لطفي غرس خبرنگار العالم، بازداشت وي از سوي نيروهاي معمر قذافي را محکوم کردند و آزادي وي را خواستار شدند."عبد القادر المليکي" مسوول بخش خبرنگاران در تلويزيون تونس گفت بازداشت خبرنگاران جرمي است که براساس قوانين بين المللي مستحق مجازات است.وي آزادي لطفي غرس و آزادي مطبوعاتي در ليبي را خواستار شد."توفيق المجيد" خبرنگار تونسي نيز گفت که وظيفه هر يک از فعالان بخش رسانه اين است که با همکاران خود به ويژه درصورت بازداشت يا محدوديت فعاليت هاي مطبوعاتي او ، اعلام همبستگي کنند."کمال العبيدي" رييس مرکز ملي اصلاح رسانه ها و ارتباطات، هم با لطفي غرس ابراز همبستگي کرد و ازجامعه بين المللي خواست که مسوولان مستبد ليبي را براي آزادي همه خبرنگاران از جمله غرس تحت فشار قرار دهند."رضا الکافي" عضو مرکز ملي اصلاح رسانه ها از مسوولان ليبيايي خواست که فورا" خبرنگار بازداشت شده العالم را آزاد کنند و از انتقام گيري از خبرنگاران بپرهيزند.

دسته بندی ها :

پربیننده ترین خبرها