افشاي طرح آمريکايي ايجاد محيط امن براي اسراييل

دوشنبه 29 فروردين 1390 - 18:25

استاد علوم سياسي دانشگاه دمشق از تحرکات آمريکا مبني بر اجراي طرح محيط امن براي رژيم صهيونيستي با سوء استفاده از وضعيت منطقه پرده داشت و در اين باره هشدار داد. بسام ابوعبدالله روز دوشنبه در مصاحبه با شبکه خبري العالم گفت: آمريکا در صدد سوء استفاده از وضعيت کنوني منطقه و انقلاب هاي عربي به نفع رژيم صهيونيستي از جمله تبديل جدال اعراب و رژيم صهيونيستي به جدال اعراب و ايران است. ابوعبدالله اظهار داشت: آمريکا در زمان شروع انقلاب هاي عربي هيچ گونه موضعي درباره آنها اتخاذ نمي کرد اما در حال حاضر تلاش مي کند با تأثير گذاري بر اين انقلاب ها طرح هاي خود را در وضعيت کنوني با

استاد علوم سياسي دانشگاه دمشق از تحرکات آمريکا مبني بر اجراي طرح محيط امن براي رژيم صهيونيستي با سوء استفاده از وضعيت منطقه پرده داشت و در اين باره هشدار داد. بسام ابوعبدالله روز دوشنبه در مصاحبه با شبکه خبري العالم گفت: آمريکا در صدد سوء استفاده از وضعيت کنوني منطقه و انقلاب هاي عربي به نفع رژيم صهيونيستي از جمله تبديل جدال اعراب و رژيم صهيونيستي به جدال اعراب و ايران است. ابوعبدالله اظهار داشت: آمريکا در زمان شروع انقلاب هاي عربي هيچ گونه موضعي درباره آنها اتخاذ نمي کرد اما در حال حاضر تلاش مي کند با تأثير گذاري بر اين انقلاب ها طرح هاي خود را در وضعيت کنوني با هدف تأمين فضاي امني براي رژيم صهيونيستي دنبال کند. وي تصريح کرد: آمريکا اين روزها به طور جدي در راستاي به انحراف کشاندن جدال کنوني ميان اعراب و رژيم صهيونيستي و تبديل آن به جدال اعراب و ايران فعاليت مي کند. ابوعبدالله گفت: آمريکا در صدد ايجاد تفرقه مذهبي ميان ايران و کشورهاي عربي است و اين امر در چارچوب طرح ايجاد محيط امن براي رژيم صهيونيستي دنبال مي شود. استاد علوم سياسي دانشگاه دمشق اظهار داشت: قدرت هاي منطقه از جمله ايران، ترکيه، سوريه و حزب الله مي توانند در مقابل طرح هاي آمريکا مقاومت کرده و آنها را به شکست بکشانند. وي تأکيد کرد: مورد هدف قرار دادن ايران و سوريه از سوي آمريکا در چارچوب پايان دادن به هر گونه مقاومت در مقابل آمريکايي کردن منطقه انجام مي گيرد. ابوعبدالله گفت: دامن زدن به حوادث اخير سوريه، دخالت هاي آمريکا و مشارکت عربستان براي بر هم زدن امنيت ملي دمشق به عنوان يکي از قوي ترين حاميان مقاومت که باعث ناامني منطقه براي رژيم صهيونيستي شده است؛ درهمين راستا صورت مي گيرد.

دسته بندی ها :

پربیننده ترین خبرها