الاشعل:دشمني با ايران به نفع اعراب نيست

سه شنبه 30 فروردين 1390 - 13:10

قاهره (العالم) معاون وزير امور خارجه اسبق مصر تاکيد کرد کشورهاي عربي حاشيه خليج فارس هيچ منفعتي در دشمني با ايران ندارند و تنش پيش آمده بين طرفين مساله موقتي است که بايد از طريق گفت وگو حل شود.عبدالله الاشعل روز سه شنبه در مصاحبه با شبکه خبري العالم گفت: غربي ها منافع زيادي در اين منطقه به خصوص پس از مداخله آمريکا در عراق و منازعه با ايران دارند.وي تصريح کرد: پيچيدگي سياسي در اين منطقه، روابط کشورهاي عربي حاشيه خليج فارس با ايران را در وضعيتي از تنش و ناهمگوني قرار داده است اما هر يک از دو طرف مي دانند که منفعتشان در دشمني نکردن با طرف ديگر است.

قاهره (العالم) معاون وزير امور خارجه اسبق مصر تاکيد کرد کشورهاي عربي حاشيه خليج فارس هيچ منفعتي در دشمني با ايران ندارند و تنش پيش آمده بين طرفين مساله موقتي است که بايد از طريق گفت وگو حل شود.عبدالله الاشعل روز سه شنبه در مصاحبه با شبکه خبري العالم گفت: غربي ها منافع زيادي در اين منطقه به خصوص پس از مداخله آمريکا در عراق و منازعه با ايران دارند.وي تصريح کرد: پيچيدگي سياسي در اين منطقه، روابط کشورهاي عربي حاشيه خليج فارس با ايران را در وضعيتي از تنش و ناهمگوني قرار داده است اما هر يک از دو طرف مي دانند که منفعتشان در دشمني نکردن با طرف ديگر است.اعراب نبايد ابزاري در دست ديگران عليه ايران باشندمعاون وزير امور خارجه اسبق مصر افزود: کشورهاي عربي حاشيه خليج فارس نبايد ابزاري در دست ديگران عليه ايران باشند.الاشعل اظهار داشت: تنش کنوني بين ايران و اين کشورها مساله موقتي است و هر يک از دو طرف بايد به خواسته هاي طرف ديگر توجه کند چون اين نزديکترين راه براي فرصت ندادن به کساني است که در کمين نشسته اند.وي تاکيد کرد: کشورهاي عربي حاشيه خليج فارس هيچ منفعتي در دشمني با ايران ندارند کما اين که ايران نيز هيچ منفعتي در دشمني با اين کشورها ندارد.پيشنهاد تشکيل شورايي براي رفع تنش هاالاشعل پيشنهاد کرد شورايي براي گفت وگو بين ايران و کشورهاي عضو شوراي همکاري خليج فارس براي حل و فصل همه مشکلات تشکيل شود.وي گفت: تنش پيش آمده بي معني است و دو طرف بايد به طور جدي به يکديگر گوش فرا دهند.الاشعل ادامه داد: روابط بين ايران و کشورهاي عربي حاشيه خليج فارس روابطي تاريخي بر اساس جغرافيا و ميراث فرهنگي است و هيچ گريزي از سرنوشت مشترک اين منطقه که در همزيستي مسالمت آميز و احترام به حقوق و منافع طرف ديگر نهفته است؛ نيست.

دسته بندی ها :

پربیننده ترین خبرها