پيکر علامه فضل الله در مسجد حسنين به خاک سپرده مي شود

دوشنبه 4 مرداد 1389 - 18:04

مدير حوزه هاي علامه "سيد محمد حسين فضل الله " گفت: پيکر اين عالم شيعي طبق وصيت ايشان در مسجد حسنين واقع در ضاحيه جنوبي لبنان به خاک سپرده خواهد شد. "حسن الخشن" روز يکشنبه در مصاحبه با شبکه خبري "العالم" از بيروت پايتخت لبنان،تصريح کرد: مراسم تشييع پيکر علامه فضل الله روز سه شنبه بعد از نماز ظهر از مقابل منزل ايشان آغاز خواهد شد و بعد از حرکت در خيابان هاي حومه جنوبي لبنان به سمت مسجد "بئرالعبد" و پس از آن در مسجد حسنين به خاک سپرده خواهد شد. مدير حوزه هاي علامه سيد محمد حسين فضل الله تاکيد کرد که با توجه به ساده زيستي اين عالم رباني مراسم تشييع پيکر علامه فضل الله به صورت عا

مدير حوزه هاي علامه "سيد محمد حسين فضل الله " گفت: پيکر اين عالم شيعي طبق وصيت ايشان در مسجد حسنين واقع در ضاحيه جنوبي لبنان به خاک سپرده خواهد شد. "حسن الخشن" روز يکشنبه در مصاحبه با شبکه خبري "العالم" از بيروت پايتخت لبنان،تصريح کرد: مراسم تشييع پيکر علامه فضل الله روز سه شنبه بعد از نماز ظهر از مقابل منزل ايشان آغاز خواهد شد و بعد از حرکت در خيابان هاي حومه جنوبي لبنان به سمت مسجد "بئرالعبد" و پس از آن در مسجد حسنين به خاک سپرده خواهد شد. مدير حوزه هاي علامه سيد محمد حسين فضل الله تاکيد کرد که با توجه به ساده زيستي اين عالم رباني مراسم تشييع پيکر علامه فضل الله به صورت عادي و به دور از فضاي رسمي برگزار خواهد شد. الخشن گفت: بهتر است تشييع پيکر سيد محمد حسين فضل الله عادي و بدور از فضاي رسمي باشد زيرا ايشان چندان از اين مساله استقبال نمي کرد. وي افزود: ما از همدردي همه مردم ، مسوولان و شخصيت هاي علمي ، روحاني ، سياسي و رسانه اي استقبال مي کنيم و تاکنون از سوي اقشار مختلف پيام هاي تسليت و تماس هاي زيادي ارسال شده است. مدير حوزه هاي علامه فضل الله با اشاره به توصيه علامه فضل الله به حفظ اسلام ، اظهار داشت: علامه فضل الله در حالي درگذشت که همواره به فکر مسايل و مشکلات امت عرب و مسلمان بود و آخرين سخنان ايشان اين بود " تا زماني که رژيم اسراييل سقوط نکند راحت و آسوده نخواهم شد". الخشن تصريح کرد: درگذشت علامه فضل الله که جايگاه بالايي در علم، عمل و جهاد داشت ، ضايعه بزرگي براي امت اسلام است. وي افزود: فکر، روش و برنامه هاي علامه فضل الله از طريق صدها شاگرد عالم و فرهيخته وي ترويج و ادامه خواهد يافت. 28/24/12

پربیننده ترین خبرها