حزب الله لبنان: دوگانگي معيارها، و دروغ آزادي بيان در آمريکا

چهارشنبه 6 مرداد 1389 - 15:01

حزب الله لبنان اخراج خبرنگار لبناني از شبکه "سي ان ان" را بيانگر دوگانگي معيارهاي آمريکا و دروغ بودن ادعاي وجود آزادي بيان در اين کشور دانست.ابراهيم الموسوي مسئول رسانه اي حزب الله در بيانيه اي، با انتقاد از وجود "تروريسم فکري" در آمريکا که دليل اخراج خانم اکتاويا نصر از شبکه "سي ان ان" است، تاکيد کرد، "اخراج اکتاويا نصر به دليل اظهار تاسف او از درگذشت آيت الله سيد محمد حسين فضل الله صورت گرفته است".ابراهيم الموسوي خاطرنشان کرد: اين اقدام پرده از دوگانگي معيارها در غرب در ارتباط با مسائل منطقه بر مي دارد، و دروغ بودن ادعاهاي آمريکا درباره حمايت از آزادي بيان را ثابت مي کند.

حزب الله لبنان اخراج خبرنگار لبناني از شبکه "سي ان ان" را بيانگر دوگانگي معيارهاي آمريکا و دروغ بودن ادعاي وجود آزادي بيان در اين کشور دانست.ابراهيم الموسوي مسئول رسانه اي حزب الله در بيانيه اي، با انتقاد از وجود "تروريسم فکري" در آمريکا که دليل اخراج خانم اکتاويا نصر از شبکه "سي ان ان" است، تاکيد کرد، "اخراج اکتاويا نصر به دليل اظهار تاسف او از درگذشت آيت الله سيد محمد حسين فضل الله صورت گرفته است".ابراهيم الموسوي خاطرنشان کرد: اين اقدام پرده از دوگانگي معيارها در غرب در ارتباط با مسائل منطقه بر مي دارد، و دروغ بودن ادعاهاي آمريکا درباره حمايت از آزادي بيان را ثابت مي کند.وي افزود: رسانه هاي غربي بصورت کلي و بويژه رسانه هاي آمريکا "اجازه مي دهند به عمد به مقدسات ما توهين شود، و در عين حال جنايتهاي مستمر صهيونيستها عليه ملتهاي ما را مخفي مي کنند؛ و اين رسانه ها تاب شنيدن احساسات خبرنگاري را که سالهاي طولاني در خدمت آنها بوده، ندارند".اوکتاويا نصر خبرنگار و کارشناس امور خاورميانه در شبکه سي. ان. ان. آمريکا، پس نوشتن نامه اي در اينترنت در تمجيد از علامه فضل الله، مجبور به استعفا از اين شبکه شد.خانم نصر در طول 20 سال گذشته مسائل خاورميانه را در شبکه سي ان ان پوشش مي داد.چندي قبل هم خانم "هلن توماس" قديمي ترين خبرنگار کاخ سفيد به دليل آنکه پس از حمله رژيم اشغالگر به ناوگان آزادي در اظهاراتي در اينترنت به صورت مستقيم اين رژيم را مورد انتقاد قرار داد، از کار خود برکنار شد.

پربیننده ترین خبرها