تلاش آمريکا براي تضعيف لبنان ازطريق متهم کردن حزب الله

چهارشنبه 6 مرداد 1389 - 15:13

دمشق (العالم) - نماينده مجلس مردم سوريه گفت آمريکا با تلاش براي متهم کردن نيروهاي حزب الله به دست داشتن در ترور رفيق الحريري نخست وزير پيشين لبنان، درصدد تضعيف لبنان و برهم زدن اوضاع داخلي اين کشور است."خالد العبود" دبيرکل مجلس مردم سوريه شنبه شب درگفت‌وگوي اختصاصي با شبکه خبري العالم گفت: "برخي از لبناني‌ها تلاش مي‌کنند تا دادگاه بين‌المللي رسيدگي به پرونده ترور حريري را به سمت متهم کردن اعضاي حزب‌الله به دست داشتن درآن سوق دهند، زيرا طرح آن‌ها تا حدود زيادي با طرح آمريکا و رژيم صهيونيستي در لبنان هماهنگي دارد.العبود خاطرنشان کرد آمريکا سعد الحريري نخست وزير لبنان و ديگر مسئول

دمشق (العالم) - نماينده مجلس مردم سوريه گفت آمريکا با تلاش براي متهم کردن نيروهاي حزب الله به دست داشتن در ترور رفيق الحريري نخست وزير پيشين لبنان، درصدد تضعيف لبنان و برهم زدن اوضاع داخلي اين کشور است."خالد العبود" دبيرکل مجلس مردم سوريه شنبه شب درگفت‌وگوي اختصاصي با شبکه خبري العالم گفت: "برخي از لبناني‌ها تلاش مي‌کنند تا دادگاه بين‌المللي رسيدگي به پرونده ترور حريري را به سمت متهم کردن اعضاي حزب‌الله به دست داشتن درآن سوق دهند، زيرا طرح آن‌ها تا حدود زيادي با طرح آمريکا و رژيم صهيونيستي در لبنان هماهنگي دارد.العبود خاطرنشان کرد آمريکا سعد الحريري نخست وزير لبنان و ديگر مسئولان اين کشور را به اشکال مختلف تحت فشار قرار مي‌دهد و الحريري بايد ازاين فشارها خلاصي يابد.اين نماينده سوري نخست وزير لبنان را به هوشياري فرا خواند و از او خواست دراين دام که هدف از آن ضربه زدن به لبنان است، نيافتد.وي همچنين برلزوم توافق مشترک بين سوريه و لبنان براي پشت سرگذاشتن همه مسائلي که آمريکا مي تواند از طريق آنها بر سعد الحريري تاثير بگذارد ، تاکيد کرد.وي با بيان اينکه امن ، با ثبات و يکپارچه ماندن لبنان به نفع سوريه است ، اظهار داشت " سوريه بايد به عنوان اينکه مقاومت کل لبنان و نه بخشي از آن است ، درکنارمقاومت بماند"."رافي داميان" دبيرکل گروه انجمن جوانان "جرج حاوي" درگفت‌وگوي اختصاصي با شبکه خبري العالم، گفت: "ما امروزه با حمله جديد آمريکا عليه مقاومت روبرو هستيم و ازجمله ابزارهاي واشنگتن، دادگاه بين‌المللي درباره ترور حريري و سياسي کردن آن از طريق متهم کردن اعضاي حزب الله به دست داشتن در آن به منظور فضاسازي عليه مقاومت و محاصره آن است".وي تاکيد کرد: "امروزه خواسته ما، حمايت از مقاومت و پايبندي به قضيه شهيد الحريري است و راي مقدماتي دادگاه بين‌المللي ترور رفيق الحريري درمتهم کردن اعضاي حزب‌الله به دست داشتن در ترور حريري، زمينه ساز فتنه‌اي بزرگ براي دخالت عناصر اطلاعاتي آمريکا و اسرائيل و القاعده در ميدان نبرد است.وي با اشاره به مواضع يکسان "سمير جعجع" و مواضع اسرائيلي درمتشنج کردن اوضاع و وقوع ترورها درنتيجه صدور اتهام‌نامه درماه سپتامبر يا پاييز آينده، گفت: دشوار است که سعد الحريري يا طرف‌هاي عربي و ترکيه بتوانند بر دادگاه بين‌ المللي و بر تصميم دولت آمريکا درحمله مجدد به منطقه تاثير بگذارند.درهمين راستا، "کمال شتيلا" رئيس کنگره مردمي لبنان درگفت‌وگوي اختصاصي با شبکه خبري العالم، به دادگاه بين‌المللي کيفري که درتحقيقات سابق خود به شاهدان دروغين و مسائل ديگر تکيه کرد، هشدار داد و گفت: تلاش‌هايي که براي فتنه انگيزي ميان سني‌ها و شيعيان درلبنان صورت مي‌گيرد، به علت مقاومت ملي گرايان لبناني دربرابر طرح‌ها و فتنه‌هاي آمريکا و ناکامي طرح‌هاي اين کشور، کاهش يافته است.2125- 22:21

پربیننده ترین خبرها