نعيم قاسم:دربرابرهرحکمي عليه خود واکنش نشان مي دهيم

پنج‌شنبه 7 مرداد 1389 - 08:59

معاون دبيرکل حزب الله لبنان تاکيد کرد: حزب الله در برابر هرگونه حکم دادگاه بين المللي ويژه رسيدگي به ترور "رفيق حريري" نخست وزير اسبق لبنان عليه اين حزب بي تفاوت نخواهد بود.

معاون دبيرکل حزب الله لبنان تاکيد کرد: حزب الله در برابر هرگونه حکم دادگاه بين المللي ويژه رسيدگي به ترور "رفيق حريري" نخست وزير اسبق لبنان عليه اين حزب بي تفاوت نخواهد بود. " نعيم قاسم" در بخشي از مصاحبه با شبکه العالم که قرار است از اين شبکه پخش شود گفت: با توجه به وجود حکمي فرضي که حزب الله را متهم مي کند، ما در آستانه اموري هستيم که از آن اطلاعي نداريم ؛ اما در موضع دفاع واقعي با هر هزينه اي خواهيم ايستاد و به کسي اجازه تعدي نخواهيم داد. معاون دبيرکل حزب الله افزود: افرادي که تصور مي کنند چنين اتهام باطلي بر رابطه بين حزب الله و سوريه تاثير خواهد گذاشت، دراشتباه محض به سرمي برند. مشروح اين مصاحبه قرار است به زودي از شبکه خبري العالم پخش شود.

پربیننده ترین خبرها