نگراني يونيفل ازاوضاع مرز لبنان و فلسطين اشغالي

چهارشنبه 13 مرداد 1389 - 05:53

سخنگوي نيروهاي يونيفل در لبنان از اوضاع کنونيمرزهاي لبنان با سرزمين هاي اشغالي فلسطين ابراز نگراني کرد.

سخنگوي نيروهاي يونيفل در لبنان از اوضاع کنونيمرزهاي لبنان با سرزمين هاي اشغالي فلسطين ابراز نگراني کرد. " نيراج سينگ" در مصاحبه با شبکه خبري العالم با اشاره به خطرناک بودن وضع در منطقه پس از تبادل آتش بين نيروهاي ارتش لبنان و نظاميان رژيم اشغالگرنزديک روستاي"العديسه" لبنان، تصريح کرد: در حال حاضر اولويت ما بازگشت امنيت و ثبات به اين منطقه است.وي گفت: ما تلاش مي کنيم به علل ايجاد درگيري پي برده و درباره چگونگي وقوع حادثه تحقيق کنيم و سپس نتايج مربوطه را اعلام خواهيم کرد. سخنگوي نيروهاي يونيفل در لبنان اظهار داشت: حادثه اي که در اين منطقه رخ داد همه را نگران کرده است، و يونيفل تلاش مي کند تا از تکرار اينگونه حوادث جلوگيري کند. سينگ افزود:اوضاع در مرزهاي لبنان و فلسطين اشغالي بعد از تبادل آتش آرام است، و نيروهاي يونيفل براي برقراري دوباره امنيت تلاش مي کنند.سينگ خاطر نشان کرد: هم اکنون نيروهاي يونيفل مسئوليت امنيت در منطقه العديسه را به عهده دارند.

پربیننده ترین خبرها