دعوت عمومي دادگاه حريري براي ارايه مدارک

چهارشنبه 20 مرداد 1389 - 10:45

سخنگوي دادگاه ويژه تحقيق درباره ترور رفيق حريري اعلام کرد، کساني که مدرکي در ارتباط با اين پرونده در اختيار دارند، آنرا به دادستاني کل دادگاه ارايه کنند.

سخنگوي دادگاه ويژه تحقيق درباره ترور رفيق حريري اعلام کرد، کساني که مدرکي در ارتباط با اين پرونده در اختيار دارند، آنرا به دادستاني کل دادگاه ارايه کنند.به گزارش روز چهارشنبه پايگاه اطلاع رساني شبکه العالم، 2 روز پس از کنفرانس مطبوعاتي سيد حسن نصرالله دبير کل حزب الله لبنان و ارايه مدارک و مستندات و فيلمهايي درباره دست داشتن رژيم اشغالگر در عمليات ترور حريري، فاطمه العيساوي سخنگوي دادگاه ويژه ترور حريري اعلام کرد: دفتر دادستاني کل از همه کساني که مدرکي مرتبط با حمله به رفيق حريري نخست وزير اسبق لبنان در دست دارند، مي خواهد آنرا ارايه کنند.وي افزود: دفتر دادستاني کل همواره تاکيد کرده است که هرگونه اطلاعات مستند ارايه شده، بدقت مورد بررسي قرار مي گيرد.اظهارات العيساوي 2 روز پس از کنفرانس مطبوعاتي سيد حسن نصرالله دبير کل حزب الله لبنان مطرح شده است. سيد حسن نصرالله در اين کنفرانس از مدارک و مستندات و فيلمهاييدرباره دست داشتن رژيم اشغالگر در عمليات ترور رفيق حريري پرده برداشت.

پربیننده ترین خبرها