تاکيد سيد حسن نصرالله بر ضرورت حمايت از مقاومت لبنان

سه شنبه 2 شهريور 1389 - 18:39

دبير کل حزب الله لبنان با اشاره به کمکهاي گسترده مقاومت براي لبنان و رويارويي با بسياري از خطرات، تاکيد کرد، حمايت از مقاومت لبناني ها را قادر مي سازد همه توطئه ها را پشت سر بگذارند.

دبير کل حزب الله لبنان با اشاره به کمکهاي گسترده مقاومت براي لبنان و رويارويي با بسياري از خطرات، تاکيد کرد، حمايت از مقاومت لبناني ها را قادر مي سازد همه توطئه ها را پشت سر بگذارند. سيد حسن نصرالله شامگاه سه شنبه در سخناني که بصورت مستقيم از شبکه العالم پخش شد، عنوان کرد: ما در لبنان با مشکلات داخلي و خارجي بسياري مواجه هستيم، و مسئوليت داريم که بر اين مشکلات چيره شويم، و از آنها نترسيم و تسليم آنها نشويم. دبيرکل حزب الله لبنان رابطه روزه و مقاومت را رابطه اي اساسي و جوهري توصيف و تاکيد کرد: روزه يکي از انواع مقاومت يا زمينه سازي براي مقاومت است. سيد حسن نصر الله تاکيد کرد مقاومت تاکنون براي لبنان دستاوردهاي مهمي داشته و توانسته است با خطرات و چالش ها مقابله کند و با پشتيباني معنوي و ميداني که در لبنان از مقاومت مي شود به اميد خدا خواهيم توانست همه توطئه ها را پشت سر بگذاريم. وي با بيان اينکه لبنان با بسياري از چالش هاي داخلي و خارجي مواجه است، خاطر نشان کرد: مسووليت ما مقابله با اين چالش هاست نه شانه خالي کردن از آنها و چنين هدفي جز با اخلاص و برنامه ريزي درست و استفاده از همه امکانات مادي و انساني موجود امکان پذير نخواهد شد؛ اما اگر اين عناصر وجود داشته باشد مي توان معجزه کرد. سيد حسن نصرالله افزود: ما در لبنان از يک تجربه ارزشمند مبارزاتي ، سياسي و نظامي بهره مند شده ايم که بر اساس آن معادله قدرت پيشگيري در لبنان شکل گرفت و اين تجربه اينک در بزرگترين مراکز مطالعات راهبردي جهان مورد پژوهش و بررسي قرار مي گيرد. جهان به دنبال درس گرفتن از تجربه پيروز مقاومت وي خاطرنشان کرد: به اين ترتيب نيازي به تجربه هاي سوييس، فرانسه، آمريکا و چين نداريم، زيرا جهان بعد از تجربه جنگ ژوئيه 2006 به دنبال درس گرفتن از تجربه مقاومت لبنان است. سيد حسن نصر الله تاکيد کرد: اين تجربه بر پايه اي شکل گرفت که در دهه هاي پيش بي سابقه بوده است و آن اعتماد به ارتش، ملت و مقاومت است؛ اين تجربه در لبنان موفق بود و ما قصد داريم عناصر اين تجربه و پيوند ميان اين عناصر را حفظ کنيم. ضرورت تسليح ارتش لبنان دبيرکل حزب الله با اشاره به ضرورت مسلح کردن ارتش لبنان گفت: ما همه بر ضرورت مسلح کردن ارتش لبنان اتفاق نظر داريم؛ زيرا پس از درگيري "عديسه" مشخص شد که آمريکايي ها سلاحي به ارتش لبنان مي دهند که مطمئن باشند از آن عليه اسراييل استفاده نمي شود. وي افزود: پس از درگيري عديسه ميان کنگره آمريکا و پنتاگون در اين خصوص اختلاف افتاد؛ به طوري که برخي از اعضاي کنگره آمريکا خواهان اجراي تحقيقاتي براي مشخص شدن اين مساله شدند که آيا سلاح مورد استفاده در درگيري عديسه آمريکايي بوده است يا خير. سيد حسن نصرالله گفت: از جمله خطرهاي خارجي عليه لبنان خطر رژيم صهيونيستي، و چشم طمع صهيونيستها به سرزمين، آبها و منابع اين کشور است. سيد حسن نصرالله تاکيد کرد: در سرزمين همسايه ما فلسطين رژيمي ايجاد شده است که اساس آن از آغاز بر دشمني، کشتار، ترور و جنايت استوار بوده است، و ما بايد با زياده خواهي هاي اين رژيم جعلي مقابله کنيم. وي تاکيد کرد: پس از چندين سال ما به اين تجربه دست يافته ايم که چگونه يک کشور کوچک مانند لبنان که داراي امکانات محدودي است از وجود و حاکميتش دفاع کند، و در رويايي با رژيمي قدرتمند که داراي قوي ترين ارتش در خاورميانه است از خاک خود دفاع کند. سيد حسن نصرالله تاکيد کرد: رژيم اسراييل فقط به يک دليل از مناطق لبناني خارج مي شود و آن مقاومت است. دبير کل حزب الله لبنان با بيان اينکه همه لبناني ها خواهان مسلح شدن ارتش اين کشور هستند، گفت: براي اين کار نخست بايد بودجه اي جهت خريد سلاح اختصاص يابد، که اين مساله هزينه بر خواهد بود دومين گزينه کمک هاي داوطلبانه است و اين درخواستي است که رييس جمهوري محترم نيز مطرح کرد و اين مساله بسيار خوب است اما همانطور که خود رييس جمهوري و ژنرال ميشل عون گفتند و من نيز تاکيد مي کنم؛ کمک هاي مردمي براي مسلح کردن يک ارتش کفايت نمي کند. وي افزود: ارزش کمک هايي که براي مقاومت جمع مي شود نمي تواند به تنهايي مقاومت بسازد، بلکه اين روحيه معنوي است که مقاومت را مي سازد و همين مساله درباره ارتش نيز صدق مي کند. سيد حسن نصرالله کمک دولتهاي عربي به ارتش لبنان را يکي ديگر از راه هاي تسليح ارتش اين کشور دانست و گفت که دولت لبنان مي تواند نوع سلاح هاي خود را مشخص و به کشورهاي عربي اعلام کند، و بگويد که ما پول نمي خواهيم بلکه سلاح مي خواهيم، و اين سلاح از شما دفاع خواهد کرد. سيد حسن نصرالله همچنين با اشاره به امکان پناه آوردن به ايران و سوريه براي تسليح ارتش لبنان گفت: امروز از دولت لبنان دعوت مي کنم براي درخواست کمک از ايران تصميم بگيرد، و متعهد مي شوم که حزب ا

پربیننده ترین خبرها