درخواست تجديد نظر در کمک نظامي آمريکا به لبنان

چهارشنبه 10 شهريور 1389 - 06:12

روزنامه صهيونيستي جروزالم پست نوشت با توجه به تحولات عميق در عرصه سياسي لبنان بدون اقدامي از سوي امريکا ديگر منافع دراز مدتي بواسط ادامه کمکهاي نظامي نصيب واشنگتن نخواهد شد.

روزنامه صهيونيستي جروزالم پست نوشت با توجه به تحولات عميق در عرصه سياسي لبنان بدون اقدامي از سوي امريکا ديگر منافع دراز مدتي بواسط ادامه کمکهاي نظامي نصيب واشنگتن نخواهد شد.اين روزنامه در پايگاه اينترنتي نوشت : با توجه به منافع متعارضي که کمک نظامي سالانه صد ميليون دلاري واشنگتن به بيروت به همراه دارد بايد معيارهاي روشني در مورد رابطه بين نيروهاي مسلح لبنان و حزب الله مشخص شود و اين امکان که حسرت و تاسف بر روند سياست گذاري امريکا سايه افکند محدود شود.از سال دو هزار و پنج امريکا خودش را متعهد کرده است به نيروهاي مسلح لبنان بيش از هفتصد ميليون دلار کمک نظامي کند. در پي تيراندازي مرزي سوم اوت نيروهاي لبناني به دو سرباز اسرائيلي که به کشته شدن يکي از انها انجاميد اين کمک مورد دقت فزاينده اي قرار گرفت.تصادفي نبود که ان تيراندازي پس از يک سري ناکامي هاي متحدان واشنگتن در بيروت روي داد که به نوبه خود در اصل شرايطي را که منجر به افزايش کمک امريکا به لبنان در سال دو هزار و پنج شده بود تغيير داد.معلوم نيست اين تحول جديد چه تاثيري بر ارتش لبنان خواهد داشت ؛ اما برداشت بسياري ها از ان درگيري اين است که نيروهاي مسلح لبنان در حال گرايش از بي طرفي به سمت حزب الله هستند در سطح وسيع تر ان حادثه سوالاتي را در اين خصوص مطرح کرده است که ايا هدف اصلي سياست کمک واشنگتن به نيروي مسلح لبنان برقراري حاکميت دولتي در سراسر سرزمينلبنان تحقق پذير است يا نه با وجود اين تحولات عميق سياست امريکا در قبال لبنان به ويژه کمک نظامي به ان هنوز تغيير نکرده است در دوازده اوت مارک تونر معاون سخنگوي وزارت خارجه تا انجا پيش رفت که اين کمک نظامي را جزء منافع ملي حياتي امريکا توصيف کرد.در بحبوحه نااراميهاي پس از ترور رفيق حريري در لبنان اولويت بندي در اين سطح جنبه قطعي داشت اما ايا امروز نيز هنوز همينطور است.برنامه احيا شده واشنگتن براي لبنان موسوم به کمک مالي نظامي خارجي اف ام اف دو هدف داشت در دراز مدت هدف از ان ايجاد ظرفيت کافي در نيروي مسلح لبنان به منظور خنثي کردن توان شبه نظاميان و تقويت حاکميت دولتي بود در کوتاه مدت کمک مالي امريکا موجب تقويت توانايي هاي ضدتروريسم نيروي مسلح لبنان بر ضد وابسته هاي القاعده مي شد که با توجهبه نبود کنترل دولتي در بخش زيادي از ان کشور يک نياز حياتي بود.اما در کل برنامه هاي کمک نظامي خارجي به منظور تحقق سه هدف طراحي مي شوند تقويت توانايي هاي نظامي دولتهاي دوست ، کمک به واشنگتن در اشنايي با اين ارتش ها و اعمال نفوذ بر انها و جلوگيري از دخالت دولتهاي غيردوست .به رغم نقش سياسي فزاينده حزب الله واشنگتن همچنان لبنان را از جمله دولتهاي دوست محسوب مي کند و افسران نظامي امريکا از طريق اين برنامه کمکي اشنايي خوبي با ديدگاه نيروي مسلح لبنان پيدا کرده اند اما پيشرفت در خصوص اهداف ديگر کند بوده است.اول انکه نمي توان به اساني تعيين کرد واشنگتن از سال 2005 تاچه حد توانسته است بر ارتش لبنان اعمال نفوذ کند پاسخ بيروت به حادثه سوم اوت پاسخ اطمينان بخشي نبود.بعلاوه کمک صد ميليون دلاري که طبق برنامه کمکي امريکا براي سال 2005 مقرر شده است معلوم نيست لبنان را از پذيرش کمکهاي نظامي ايران يا روسيه باز داشته باشد ايران از ديرباز پيشنهاد چنين حمايتي را داده است و در سال 2008 وزير دفاع لبنان پيشنهاد مسکو را درمورد تحويل ده فروند جنگنده ميگ بيست و نه که هنوز محقق نشده است پذيرفت.با وجود اهميت اين کمکها براي بيروت نيروهاي مسلح لبنان در مورد قبول انها اشتياق خاصي ندارند پرسنل ان از ديرباز با تجهيزات امريکايي کار کرده اند و تجهيزاتي که از جاهاي ديگر ارسال شود اشکالاتي را ايجاد خواهد کرد بعلاوه ارتش لبنان به خوبي مي داند کمک ايران معمولا قيد و بند هاي زيادي دارد.با گذشت پنج سال از حوادث پس از ترور حريري اخرين تعهد واشنگتن به متحدان لبناني اش همين برنامه اف ام اف است.وقتي که جو بايدن معاون رئيس جمهور امريکا در مه 2009 در استانه انتخابات عمومي لبنان به بيروت سفر کرد اعلام کرد واشنگتن شکل برنامه کمکي خود را بر اساس ترکيب دولت جديد و سياست هاي مورد حمايت ان ارزيابي خواهد کرد.امروز جنبش چهارده مارس يک دولت ائتلافي با حزب الله دارد و اکنون بيانيه وزارتي ان به مقاومت و تسليحات ان مشروعيت مي دهد.در گذشته اين رويدادها ممکن بود به منزله خاتمه کمک امريکا باشد اما با توجه راههاي معدودي که براي تعامل هدفمند وجود دارد اين برنامه ادامه يافته است.بعلاوه مبلغ صد ميليون دلار در سال گرچه طبق معيارهاي برنامه کمکهاي خارجي امريکا حداقل ميزان کمک است بخش مهمي از بودجه نيروي مسلح لبنان را تشکيل مي دهد و اهميت نمادين دارد.

آخرین مطالب

پربیننده ترین خبرها