تلاش لبناني ها براي کاستن از تنش هاي داخلي

پنج‌شنبه 1 مهر 1389 - 18:14

مسئول روابط عمومي حزب الله لبنان، هدف از تلاش هاي موجود در صحنه سياسياين کشور راکاستن از پيامدها و تنشهاي ايجاد شده در نتيجه اقدامات دادگاه بين المللي ويژه ترور رفيق حريري، عنوان کرد.

مسئول روابط عمومي حزب الله لبنان، هدف از تلاش هاي موجود در صحنه سياسياين کشور راکاستن از پيامدها و تنشهاي ايجاد شده در نتيجه اقدامات دادگاه بين المللي ويژه ترور رفيق حريري، عنوان کرد.شيخ حسن عزالدين پنج شنبه شب در گفت و گو با شبکهالعالم، تصريح کرد: ما در راستاي کاهش پيامدها و محدود کردن تنش هاي موجود، به سفارت عربستان در بيروت رفتيم و با علي عوض العسيري سفيراين کشور در لبنانديدار کرديم. وي فضاي حاکم بر ديدار با سفير عربستان را مثبت ارزيابي کرد و گفت: اين ديدار در چارچوب ارتباط طبيعي و هميشگي و مستمر ما با سفارت عربستان صورت گرفت؛ ودرجريان اين ديدارتحولات سياسي کنوني لبنان بررسيشد. مسئول روابط عمومي حزب الله لبنان افزود: ما ديدگاه خود را در قبال مسائل سياسي کنوني حاکم بر لبنان به سفير عربستان سعودي منتقل و تاکيد کرديم براي شناسايي عاملان واقعي ترور رفيق حريري، رسيدگي به پرونده شاهدان دروغين ضرورتي اجتناب ناپذير است. شيخ عزالدينتاکيد کرد: دادگاه بين المللي ديگر در موضوع قتل رفيق حريري بي طرف محسوب نمي شود، چرا کهاين دادگاه سياسي شده است و هدف از آن خدمت به منافع آمريکا و رژيم صهيونيستي است.

پربیننده ترین خبرها