احضار هواداران حزب الله توسط دادگاه بين المللي

شنبه 3 مهر 1389 - 09:50

معاون دبيرکل حزب الله از احضار چندهوادار اين حزب توسطدادگاه بين المللي ويژه ترور " رفيق حريري " نخست وزير اسبق لبنانخبرداد.

معاون دبيرکل حزب الله از احضار چندهوادار اين حزب توسطدادگاه بين المللي ويژه ترور " رفيق حريري " نخست وزير اسبق لبنانخبرداد. به گزارش روز شنبه پايگاه اطلاع رساني شبکه خبري العالم، شيخ " نعيم قاسم" درگفت وگو با مجله ( الافکار) افزود: احضاريه هاي جديدي از سوي دادگاه پس از ماه مبارک رمضان براي برخي افراد که بنحوي به حزب الله نزديک هستند، ارسال شده است اما همه چيز دراين باره در حالت تعليق قرار دارد. لبنان در برهه اي سرنوشت ساز وي با بيان اينکه " لبنان در برهه اي تاريخي وسرنوشت سازقرار دارد"، گفت: منتظرفرارسيدن آرامش و تنش زدايي در لبنان هستيم که با نظارت عربستان و سوريه در کاخ رياست جمهوري لبنان درباره آن توافق شد. معاون دبيرکل حزب الله تصريح کرد : اوضاع کنوني را رصد مي کنيم تا براساس نتايج تحولات، موضعي نهايي ، بسيار روشن و جدي در قبال دادگاه بين المللي رسيدگي کننده به ترور رفيق حريري اتخاذ نماييم. شيخ نعيم قاسم مرحله کنوني که لبنان در آن قرار دارد را " دوره برزخ " توصيف کرد و اظهارداشت:هنوزموضعي نهايي درقبال دادگاه اتخاذ نکرده ايم اما هيچگاه تسليم آن نمي شويم ، ما تصميم هاي اين دادگاه را عادلانه و منصفانه نمي دانيم و بلکه برعکس ابهامات بسياري درباره آن وجود دارد. وي خاطرنشان کرد: ما تصميم گرفته ايم که بررسي نهايي اين موضوع و اتخاذ موضع قطعي درقبال دادگاه بين المللي را تا پايان فرصت تعيين شده براي تنش زدايي در لبنان به تاخير اندازيم و همچنين از تحولات و ماهيت اتهامات دادگاه و نتايج تماس هاي مختلف آگاه شويم. معاون دبيرکل حزب الله تاکيد کرد: ما به کاهش تنش ها و ايجاد آرامش در قبال دادگاه پايبنديم تا هنگاميکه مشخص گردد چه چيزي به ما ارايه مي شود؛ در آن هنگام بر اساس مقتضيات تصميم گيري مي کنيم. شيخ نعيم قاسم تصريح کرد: مي توانم بگويم که فرصت ها رو به پايان است و به روزها و هفته هاي پاياني براي تصميم گيري و اتخاذ موضع در قبال دادگاه بن المللي نزديک مي شويم. وي با بيان اينکه " حزب الله در حال دفاع از دولت ، ملت و نهادهاي لبناني است تا مورد سوء استفاده برخي طرف ها قرار نگيرند"، گفت: حزب الله با بستن دهان ها و محدود کردن رسانه ها براي انحراف افکار عمومي از موضوع شاهدان عيني مخالفيم. حزب الله وارد بازي فتنه گران در لبنان نمي شود معاون دبيرکل حزب الله با تاکيد به اينکه توطئه هاي رژيم صهيونيستي در لبنان ناکام خواهد ماند، افزود: ما به کاهش تنش ها در قبال دادگاه بين المللي پايبند بوده و هستيم و البته مواضع سياسي را دنبال کرده و نظرات خود را بصورت عادي وطبيعي اعلام مي کنيم و حتي در پاسخ به حملات ديوانه وار به صورت متوازن پاسخ داده و وارد بازي فتنه گردان در لبنان نشده و نمي شود.. مشکل اصلي سعد حريري شيخ نعيم قاسم مشکل اصلي " سعد حريري " نخست وزير لبنان و رييس جريان المستقبل را " تيم همراه او" دانست و اظهارداشت: اگر حريري از اشتباهات خود بازگردد به سود همگان خواهد بود. معاون دبيرکل حزب الله خاطرنشان کرد: ما همچنان بر مواضع خود و بر ايجاد آرامش و تنش زدايي در لبنان پايبند هستيم ولي اجازه نمي دهيم که از هر حادثه اي براي از بين بردن مقاومت سوء استفاده و قدرت گروگان يک جماعتي به ضرر ملت لبنان باشد.

پربیننده ترین خبرها