سفر احمدي نژاد به لبنان بيانگر پشتيباني ايران از مقاومت است

چهارشنبه 14 مهر 1389 - 16:32

نماينده سابق پارلمانلبنان، سفر آتيرئيس جمهوري اسلامي ايران به لبنان را بيانگر پشتيباني ايران از مقاومت دانست.

نماينده سابق پارلمانلبنان، سفر آتيرئيس جمهوري اسلامي ايران به لبنان را بيانگر پشتيباني ايران از مقاومت دانست.ناصر قنديل عصرچهارشنبه در گفت و گو با شبکه العالم اظهار داشت: فشارهاو تحرکاتآمريکا و رژيم صهيونيستي در خصوص اين سفر نشان دهنده اهميت راهبردي سفر احمدي نژاد به لبناناست. ويسفر رئيس جمهوري اسلامي ايرانبه لبنان را اقدامي در چارچوب حمايت از مقاومت واعلام موضع جمهوري اسلامي در بالاترين سطح سياسي و قانوني در پشتيباني از مقاومتبرشمرد. قنديل تاکيد کرد: پيام جمهوري اسلامي ايران به ملت فلسطين و مقاومت اين است که در مقابله با توطئه ها تنها نخواهيد بود، به همين سبب آمريکا و غرب تحت فشار رژيم اشغالگرسعي دارند عليه اين سفر جريان سازي کنند، و برخي طرف هاي لبناني مرتبط به آمريکا و رژيم صهيونيستي را تحريک کنند.قنديل خاطرنشان کرد:همين تحرکاتما را قانع مي کند که به نتايج اين سفر اميدوار باشيم. قنديل گفت: احمدي نژاد با حضور در جنوب لبنان و گرامي داشت عظمت مقاومت در اين سرزمين حاملپيامي براي ملت فلسطين و ملت هاي عرب منطقه است که، مضمون اين پيام بسياري از اقدامات براي ايجادايران هراسي و قرار دادن ايران در برابر اعراب را ناکام خواهد گذاشت؛اين در حالي است که برخي از کشورهاي عربي در تلاش هستند که رژيم صهيونيستيرا هم پيمان خود معرفي کنند.

پربیننده ترین خبرها