جنبش الشباب: انقلاب مصر پايان نيافته است

چهارشنبه 27 بهمن 1389 - 10:49

يکي از رهبران جنبش الشباب مصر گفت: با وجود عادي شدن اوضاع درقاهره و ديگر شهرهاي مصر، انقلاب هنوز پايان نيافته و تا تحقق همه خواسته هاي ملت ادامه دارد." وسام عطا " روز چهارشنبه در مصاحبه با شبکه خبري العالم، گفت: کميته هاي انقلاب همچنان با جديت براي تحقق همه خواسته هاي مردم در حال فعاليت است.وي ادامه اعتراض ها در مصر را براي جلوگيري از هرگونه تلاشي درجهت دور زدن اهداف انقلاب ضروري دانست.

يکي از رهبران جنبش الشباب مصر گفت: با وجود عادي شدن اوضاع درقاهره و ديگر شهرهاي مصر، انقلاب هنوز پايان نيافته و تا تحقق همه خواسته هاي ملت ادامه دارد." وسام عطا " روز چهارشنبه در مصاحبه با شبکه خبري العالم، گفت: کميته هاي انقلاب همچنان با جديت براي تحقق همه خواسته هاي مردم در حال فعاليت است.وي ادامه اعتراض ها در مصر را براي جلوگيري از هرگونه تلاشي درجهت دور زدن اهداف انقلاب ضروري دانست.عضو ارشد جنبش الشباب مصر گفت: نظام جديد در مصر بايد براي تحقق اهداف مردم تلاش کند ، مردمي که با انقلاب خود و با فداکاري هاي فراوان و قرباني هاي زياد در نهايت موفق شدند رژيم مستبد حسني مبارک را سرنگون کنند.عطا افزود: انقلاب مصر، يک انقلاب کاملا" مسالمت آميز بود و عادي شدن اوضاع درهمه شهرها بعد از سرنگوني رژيم مبارک ، بيانگر اين مساله است.

دسته بندی ها :

پربیننده ترین خبرها