انتقاد شوراي اسلامي علماي بحرين از اعمال خشونت عليه معترضان

پنج‌شنبه 28 بهمن 1389 - 10:13

شوراي اسلامي علماي بحرين با تأکيد براينکه تظاهرات واعتراضاتتا تحقق خواسته هاادامه خواهدداشتد، نظام اين کشور را متهم کرد از طريق طولاني کردن زمان مذاکرات و عمل نکردن به تعهداتش درمقابل ملت در ميثاق ملي، امور اين کشور را کم اهميت جلوه داده و آنها را به تأخير مي اندازد. "فاضل الذاتي"عضو کميته مرکزي شوراي اسلامي علماي بحرين روز پنج شنبه درگفت و گو با شبکه خبري العالم اظهار داشت: ما با افرادي که قابليت گفتگو را داشته باشند مذاکره خواهيم کرد اما با طرف هايي که هنوز با افکار قرون وسطايي زندگي مي کنند، هيچ گونه مذاکره اي نخواهيم داشت.

شوراي اسلامي علماي بحرين با تأکيد براينکه تظاهرات واعتراضاتتا تحقق خواسته هاادامه خواهدداشتد، نظام اين کشور را متهم کرد از طريق طولاني کردن زمان مذاکرات و عمل نکردن به تعهداتش درمقابل ملت در ميثاق ملي، امور اين کشور را کم اهميت جلوه داده و آنها را به تأخير مي اندازد. "فاضل الذاتي"عضو کميته مرکزي شوراي اسلامي علماي بحرين روز پنج شنبه درگفت و گو با شبکه خبري العالم اظهار داشت: ما با افرادي که قابليت گفتگو را داشته باشند مذاکره خواهيم کرد اما با طرف هايي که هنوز با افکار قرون وسطايي زندگي مي کنند، هيچ گونه مذاکره اي نخواهيم داشت. مذاکره روش هايي دارد که ما آنها را اتخاذ و آن را طي کرده ايم اما هدف دولت از مذاکره وقت کشي و کم اهميت جلوه دادن امور است. الذاتي افزود: خواسته هاي مردم واضح و مشخص است و درآن هيچ گونه ابهامي وجود ندارد. اين امر نيازمند مذاکره نيست و مخالفان آنها را به صورت علني اعلام کرده و خواستار تحقق آن شده اند و از آنجا که اين خواسته ها مشروع و بديهي هستند و نمي توان آنها را ناديده گرفت نظام قادر به برآورده کردن آنهاست. عضو کميته مرکزي شوراي اسلامي علماي بحرين در ادامه گفت: اگر ما بعد از 40 سال از اين حکومت شايستگي حکومت بر خودمان و انتخاب دولتي به نمايندگي ازخودمان را نداريم اين امر دليل ديگري بر فساد و شکست اين حکومت است، حال چنين نظامي چگونه مي خواهد به حکومت برمردم ادامه دهد؟ الذاتي همچنين با اعلام اينکه مردم از مبارزه دست نخواهند کشيد و اين جنبش ادامه خواهد داشت تأکيد کرد: مردم روش ديگري براي اعلام مخالفت مطلق با اين حکومت دراختيار ندارند وپادشاه بايد به وعده خود درميثاق ملي سال 2001 مبني بر ايجاد نظام مشروطه در کشور عمل کند.

دسته بندی ها :

پربیننده ترین خبرها