انقلاب مصر با سرنگوني دولت شفيق بايد کامل شود

شنبه 30 بهمن 1389 - 09:05

حزب تجمع مصر با اشاره به سقوط رژيم مستبد حسني مبارک گفت: انقلاب مردمي مصر بايد با سرنگوني دولت کنوني به رياست "احمد شفيق" تکميل و همه ارکان رژيم مبارک برچيده شود.رافت سيف عضو شوراي رياستي حزب تجمع مصر روز شنبه در گفت وگو با شبکه خبري العالم اظهار داشت: حمايت مردم از انقلاب و پايبندي به مطالبات آن باعث قدرتمندي اين انقلاب مي شود و هرگونه تلاش براي دور زدن انقلاب يا کاستن از تاثيرگذاري آن شکست خواهد خورد.

حزب تجمع مصر با اشاره به سقوط رژيم مستبد حسني مبارک گفت: انقلاب مردمي مصر بايد با سرنگوني دولت کنوني به رياست "احمد شفيق" تکميل و همه ارکان رژيم مبارک برچيده شود.رافت سيف عضو شوراي رياستي حزب تجمع مصر روز شنبه در گفت وگو با شبکه خبري العالم اظهار داشت: حمايت مردم از انقلاب و پايبندي به مطالبات آن باعث قدرتمندي اين انقلاب مي شود و هرگونه تلاش براي دور زدن انقلاب يا کاستن از تاثيرگذاري آن شکست خواهد خورد.عضو شوراي رياستي حزب تجمع مصر با اشاره به اين که کشور در دوره ديکتاتوري حسني مبارک در وضعيت ناگوار سياسي، اقتصادي و اجتماعي بي سابقه اي قرار داشت،تصريح کرد: مردم مصر از همان آغاز انقلاب خود فرياد سرنگوني رژيم مبارک را سر دادند و اين بدان معنااست که آنها هيچ يک از ارکان رژيم مبارک از جمله حزب، وزارتخانه ها، ساختار سياسي واقتصادي آن را نمي خواهند.سيف افزود: مردم و انقلابيون مصرخواهان تغييراتي ريشه اي هستند درحالي که دولت کنوني مصر به رياست احمد شفيق بسياري از اعضاي کابينه آن، از چهره هاي دوران رژيم مبارک و بقاياي رژيم مستبد سابق است.وي هشدار داد: برخي نيروها و صاحبان منافع در کمين انقلاب مردمي هستند و به دنبال فرصتي مي گردند که اين انقلاب را مصادره و آن را از مسير اصلي خود دور کنند اما حضور ميليوني و سراسري مردم در صحنه هرگونه تلاش اين افراد را خنثي خواهد کرد.

دسته بندی ها :

پربیننده ترین خبرها