پيام تظاهرات ميليوني مصر به شوراي نظامي

شنبه 30 بهمن 1389 - 09:10

هماهنگ کننده کل جنبش عدالت و آزادي جوانان، گفت: تظاهرات ميليوني روز جمعه مردم مصر پيام روشن و بسيار قوي به شوراي نظامي حاکم و تاکيدي بر لزوم تحقق مطالبات مردم بود."محمد عواد" روز شنبه در گفت وگو با شبکه خبري العالم تصريح کرد: مردم خواهان سرنگوني دولت باقي مانده از دوران رژيم مبارک، آزادي زندانيان سياسي، لغو حالت فوق العاده، تدوين قانون اساسي جديد وهمه پرسي درباره آن و برگزاري انتخابات پارلماني و رياست جمهوري هستند.

هماهنگ کننده کل جنبش عدالت و آزادي جوانان، گفت: تظاهرات ميليوني روز جمعه مردم مصر پيام روشن و بسيار قوي به شوراي نظامي حاکم و تاکيدي بر لزوم تحقق مطالبات مردم بود."محمد عواد" روز شنبه در گفت وگو با شبکه خبري العالم تصريح کرد: مردم خواهان سرنگوني دولت باقي مانده از دوران رژيم مبارک، آزادي زندانيان سياسي، لغو حالت فوق العاده، تدوين قانون اساسي جديد وهمه پرسي درباره آن و برگزاري انتخابات پارلماني و رياست جمهوري هستند.هماهنگ کننده کل جنبش عدالت وآزادي جوانان خاطرنشان کرد: تظاهرات ميليوني روز جمعه مصري ها در شهر قاهره پايتخت اين کشور و ساير شهرهاي آن بيانگر تداوم انقلاب است، و اين که انقلاب مصر هنوز در مراحل اوليه خود قرار دارد.عواد افزود: مطالبات انقلاب مردم مصر تا اين لحظه به طور کامل برآورده نشده است لذا راهپيمايي ها تا برآورده شدن آن ادامه خواهد يافت.

دسته بندی ها :

پربیننده ترین خبرها