فعال سياسي : تاريخ رژيم قذافي آکنده از جرم و جنايت است

شنبه 30 بهمن 1389 - 16:53

رئيس موسسه نظارت بر حقوق بشر در ليبي با اشاره به اينکه دولت براي کشتار مردم، مزدور بيگانه اجير مي کند، تاريخ چهاردهه حکومت معمر قذافي را آکنده از جرم وجنايت توصيف کرد. "محمد عبدالملک" روز شنبه در گفتگو با شبکه خبري العالم گفت: رژيم حاکم در ليبي براي سرکوب و کشتار مردم از مزدوران بيگانه استفاده مي کند و اين اقدام، جنايتي بي سابقه در تاريخ به شمار مي رود.عبدالملک افزود: تاريخ حکومت قذافي آکنده از جرم و جنايت است و شمار کشته شدگان حوادث روزهاي گذشته بسيار بيشتر از تعداد اعلام شده است و تقريبا ً به 200 نفر مي رسد .

رئيس موسسه نظارت بر حقوق بشر در ليبي با اشاره به اينکه دولت براي کشتار مردم، مزدور بيگانه اجير مي کند، تاريخ چهاردهه حکومت معمر قذافي را آکنده از جرم وجنايت توصيف کرد. "محمد عبدالملک" روز شنبه در گفتگو با شبکه خبري العالم گفت: رژيم حاکم در ليبي براي سرکوب و کشتار مردم از مزدوران بيگانه استفاده مي کند و اين اقدام، جنايتي بي سابقه در تاريخ به شمار مي رود.عبدالملک افزود: تاريخ حکومت قذافي آکنده از جرم و جنايت است و شمار کشته شدگان حوادث روزهاي گذشته بسيار بيشتر از تعداد اعلام شده است و تقريبا ً به 200 نفر مي رسد .وي با ابراز اميدواري در باره پيوستن همه اقشار مردم به قيام اين کشور اظهارداشت : ماهيت رژيم حاکم ليبي مانع از عقب نشيني مردم از انتفاضه است چراکه در صورت متوقف شدن حرکت مردم، رژيم انتقام شديدي از آنها خواهد گرفت.وي گفت: همه مردم ليبي بايد براي پشتيباني از اين انقلاب به پا خيزند؛ در غير اين صورت سيل خون متوقف نخواهد شد و نيروهاي امنيتي تظاهرکنندگان را در منازلشان بازداشت مي کنند.

دسته بندی ها :

پربیننده ترین خبرها