مخالفان بحريني برکناري دولت را خواستارند

دوشنبه 2 اسفند 1389 - 19:50

عضو فراکسيون الوفاق در پارلمان بحرين تاکيد کرد، مخالفان همچنان تاکيد مي کنند که استعفاي دولت به عنوان شرط مذاکره با حاکميت است."هادي الموسوي " شامگاه دوشنبه در گفتگو با شبکه خبري العالم اظهار داشت: اين شرط را مخالفان پس ازکشتاري که نيروهاي حکومتي عليه تجمع کنندگان در ميدان "اللؤلؤه" در مرکز بحرين مرتکب شدند، مطرح کردند.وي گفت: درخواست حاکميت براي گفتگو بسيار ديرهنگام و پس از آنکه امور به مرحله بسيار دشوار رسيد، مطرح شد و پس از خونريزي هايي که در تظاهرات ميدان "اللؤلؤه" روي داد، زمينه اي براي گفتگو وجود ندارد.

عضو فراکسيون الوفاق در پارلمان بحرين تاکيد کرد، مخالفان همچنان تاکيد مي کنند که استعفاي دولت به عنوان شرط مذاکره با حاکميت است."هادي الموسوي " شامگاه دوشنبه در گفتگو با شبکه خبري العالم اظهار داشت: اين شرط را مخالفان پس ازکشتاري که نيروهاي حکومتي عليه تجمع کنندگان در ميدان "اللؤلؤه" در مرکز بحرين مرتکب شدند، مطرح کردند.وي گفت: درخواست حاکميت براي گفتگو بسيار ديرهنگام و پس از آنکه امور به مرحله بسيار دشوار رسيد، مطرح شد و پس از خونريزي هايي که در تظاهرات ميدان "اللؤلؤه" روي داد، زمينه اي براي گفتگو وجود ندارد.

دسته بندی ها :

پربیننده ترین خبرها