قذافي چاره اي جز فرار ندارد

سه شنبه 3 اسفند 1389 - 05:02

يک فعال سياسي ليبيايي با اشاره به خبرهايي درباره محاصره مقر اقامت معمر قذافي، تاکيد کرد: قذافي چاره اي جز فرار از کشور ندارد. "اشرف القرغولي" روز دوشنبه در گفت و گو با شبکه خبري العالم تصريح کرد: اخبار حاکي از آن است که يک گردان تحت فرماندهي يکي از فرماندهان ارشد نظامي مخالف، ليبي محل اقامت معمر قذافي و دژ محکم او در باب العزيزيه را به محاصره درآورده است. وي افزود: اختلاف و دو دستگي ها به پايگاه اصلي قذافي درطرابلس نيز رسيدهو ايننشان ميدهد کهرژيم ديکتاتوري معمر قذافي آخرين لحظات حيات خود را سپري مي کند.

يک فعال سياسي ليبيايي با اشاره به خبرهايي درباره محاصره مقر اقامت معمر قذافي، تاکيد کرد: قذافي چاره اي جز فرار از کشور ندارد. "اشرف القرغولي" روز دوشنبه در گفت و گو با شبکه خبري العالم تصريح کرد: اخبار حاکي از آن است که يک گردان تحت فرماندهي يکي از فرماندهان ارشد نظامي مخالف، ليبي محل اقامت معمر قذافي و دژ محکم او در باب العزيزيه را به محاصره درآورده است. وي افزود: اختلاف و دو دستگي ها به پايگاه اصلي قذافي درطرابلس نيز رسيدهو ايننشان ميدهد کهرژيم ديکتاتوري معمر قذافي آخرين لحظات حيات خود را سپري مي کند. قرغولي درباره علل سرعت سرنگوني رژيم حاکم ليبي که چندين دهه برکشورها حکومت کرده است؛ خاطرنشان کرد: اينگونه رژيم ها با تکيه بر نيروهاي مزدورشان استوارند و در صورتي که نيروهاي مزدور آنها شکست بخورند به سرعت سقوط مي کنند. وي درباره اخبار منتشره مبني بر فرار قذافي به آمريکاي جنوبي و سخنراني پسرش در تلويزيون در راستاي معرفي وي به عنوان جايگزين گفت: هيچ جايگزيني براي قذافي وجود ندارد زيرا اين رژيم به پايان راه رسيده و از هم پاشيده است. قرغولي با اشاره به اين که اخبار منتشره درباره فرار قذافي به ونزوئلا يا برزيل تاکنون تأييد نشده است؛ خاطرنشان کرد: قذافي چاره اي جز فرار از کشور ندارد زيرا درصورت ماندن مرگ در انتظار وي خواهد بود. اين فعال سياسي ليبيايي تصريح کرد: سخنراني سيف الاسلام قذافي پسرمعمرقذافي خنده دار و نشانه ضعف رژيم ليبي است زيرا وي به سادگي با تقسيم کشور و اعطاي خودمختاري به مناطق مختلف موافقت کرد. قرغولي درباره سخنان سيف الاسلام قذافي مبني براينکه ليبي، تونس يا مصر نيست، گفت: ليبي ساختار قبيله اي دارد اما اين امر به نفع مردم و نه رژيم حاکم ليبي است زيرا قبيله در ليبي به معناي همبستگي و نه تقسيم کشور است و هدف از اظهارات پسر قذافي ارعاب مردم ليبي بود. وي با اشاره به اظهارات سخنگوي وزارت امورخارجه فرانسه درباره جنگ داخلي در ليبي با استناد به اظهارات سيف الاسلام قذافي خاطرنشان کرد: غرب نگران منافع نفتي خود در ليبي است اما من به آنها مي گويم که مردم ليبي هرگز عليه يکديگر آتش نخواهند گشود. فعال سياسي ليبيايي افزود: مردم ليبي ساليان درازي را بدون هر گونه مشکل يا جنگي با يکديگر زندگي کرده اند بنابراين وضعيت قبيله اي کشور به نفع آنهاست زيرا قبيله باعث حفظ جان مردم ليبي مي شود. قرغولي همچنين بر بي تأثيربودن کشتار مردم توسط رژيم ديکتاتوري قذافي تأکيد کرد و گفت : با وجود همه اين جنايت، شهر بنغازي دومين شهر بزرگ ليبي به دست مردم هم افتاد و اکنون آزادي شهر مصرات نيز اعلام شد. وي افزود: هم اکنون راديو محلي اين شهر بيانيه هاي آزادي خواهان را پخش مي کند علاوه براين گردان حمزه، دانشکده نيروي هوايي و پايگاه دفاع هوايي اين شهر متعهد شده اند، درصورتي که هواپيماها يا بالگردهاي رژيم قذافي درصدد پياده کردن نيرو در اين شهر باشند با آنها مقابله کنند. قرغولي با اشاره به پيوستن قبيله سبها، از قبايل مورد اعتماد قذافي، به مردم تصريح کرد: حتي در داخل قبيله خود قذافي نيز دو دستگي به چشم مي خورد و اين قبيله از انقلابيون حمايت مي کند. وي افزود: درحال حاضر مردم قدرت را به دست گرفته اند و تنها منطقه اي که دولت بر آن نفوذ داشت طرابلس بود که تظاهرات ها به آنجا نيز کشيده شده است.

دسته بندی ها :

پربیننده ترین خبرها