قذافي دچار جنون خود بزرگ بيني است

سه شنبه 3 اسفند 1389 - 18:54

يک فعال سياسي ليبي سخنان امروز معمر قذافي رئيس جمهوري اين کشور را تکرار مکررات خواند که مردم به آن عادت کرده اند و گفت: قذافي مبتلا به جنون خود بزرگ بيني است.فوزي بريون امروز سه شنبه در گفتگو با شبکه خبري العالم اظهار داشت: قذافي مي خواهد با اين سخنان، مردم را بترساند در حالي که به قوانين جزايي و مجازات اعدام در قانون اساسي اشاره مي کرد ؛ اما ما از اين شخص به ستوه آمده ايم و وي بايد برود.وي افزود: مردم ليبي قذافي را مي شناسند و مي دانستند که وي بر صفحه تلويزيون ظاهر خواهد شد تا مردم را تهديد کند.

يک فعال سياسي ليبي سخنان امروز معمر قذافي رئيس جمهوري اين کشور را تکرار مکررات خواند که مردم به آن عادت کرده اند و گفت: قذافي مبتلا به جنون خود بزرگ بيني است.فوزي بريون امروز سه شنبه در گفتگو با شبکه خبري العالم اظهار داشت: قذافي مي خواهد با اين سخنان، مردم را بترساند در حالي که به قوانين جزايي و مجازات اعدام در قانون اساسي اشاره مي کرد ؛ اما ما از اين شخص به ستوه آمده ايم و وي بايد برود.وي افزود: مردم ليبي قذافي را مي شناسند و مي دانستند که وي بر صفحه تلويزيون ظاهر خواهد شد تا مردم را تهديد کند.بريون اظهارداشت : قذافي ممکن است دست به هر کاري بزند ؛ اما من معتقدم مردم تصميم گرفته اند که اين شخص بايد برود لذا حرفهايش را باور نمي کنند و هيچ راه بازگشتي براي او وجود ندارد.

دسته بندی ها :

پربیننده ترین خبرها