سياستمدار ليبيايي: قذافي به دنبال تحريف تاريخ است

چهارشنبه 4 اسفند 1389 - 07:01

يک سياستمدار ليبيايي ، معمر قذافي ديکتاتور ليبي را فردي عجول، و بدزبان توصيف کرد که در صدد تحريف تاريخ به نفع خود است. "محمد فائز جبريل" روز چهارشنبه در گفت و گو با شبکه خبري العالم تاکيد کرد: جوانان ليبي از دروغگويي و فريبکاري قذافي آگاه هستند و در اين انقلاب مردمي پرچم استقلال را برافراشته و خواهان سرنگوني وي و بازگشت به ارزشها و اصول هستند. جبريل با اشاره به ادعاها و اتهامات قذافي در سخنراني سه شنب شب (3 اسفند) مبني بر استفاده تظاهرکنندگان از قرص هاي روان گردان، گفت: اين سخنراني آخرين سخنراني وي است ودنيا ديگر به سخنان نسنجيده او گوش نخواهد داد. اين سياستمدار ليبي

يک سياستمدار ليبيايي ، معمر قذافي ديکتاتور ليبي را فردي عجول، و بدزبان توصيف کرد که در صدد تحريف تاريخ به نفع خود است. "محمد فائز جبريل" روز چهارشنبه در گفت و گو با شبکه خبري العالم تاکيد کرد: جوانان ليبي از دروغگويي و فريبکاري قذافي آگاه هستند و در اين انقلاب مردمي پرچم استقلال را برافراشته و خواهان سرنگوني وي و بازگشت به ارزشها و اصول هستند. جبريل با اشاره به ادعاها و اتهامات قذافي در سخنراني سه شنب شب (3 اسفند) مبني بر استفاده تظاهرکنندگان از قرص هاي روان گردان، گفت: اين سخنراني آخرين سخنراني وي است ودنيا ديگر به سخنان نسنجيده او گوش نخواهد داد. اين سياستمدار ليبيايي خاطرنشان کرد: قذافي مانند هميشه بي ادب بود بدون اينکه احترامي براي انقلابيون قايل شود و حوادث اخير نتيجه سخنان وي است که با آن مردم را بسيار از خود رنجاند. وي تاکيد کرد : طبق همان قانون اساسي که قذافي به وسيله آن تظاهرکنندگان را تهديد کرد، خود قذافي نخستين متهم به شمار مي آيد، زيرا وي 42 سال پيش بر خلاف قانون اساسي ، کودتا کرد و به همين دليل سزايش اعدام است، و سخنراني اخيرش بيانگر اين است که کار وي ديگر تمام شده است . جبريل خاطر نشان کرد: قذافي از هنگامي که قدرت را در دست گرفت، به مسلمانان حمله کرد و قرآن را به تمسخر گرفت، و تاريخ هجري و اسامي ماهها را تغيير داد، و با موروثي کردن حکومت براي فرزندانش در صدد بازي کردن با آينده بود. جبريل تاکيد کرد : جوانان تظاهرکننده که هم اکنون بر شهرها تسلط يافته و آن را از سيطره قذافي خارج کرده اند ؛ جوانان ليبيايي نسل آگاهي هستند که ياد و خاطره پدران خود را حفظ کرده اند.

دسته بندی ها :

پربیننده ترین خبرها