قبايل ليبي پيشنهاد ميليوني قذافي را رد کردند

چهارشنبه 4 اسفند 1389 - 15:52

رييس دفتر جبهه ملي نجات ليبي گفت: رژيم قذافي تلاش بسياري کرده است تا با پرداخت ميليون ها دلار به قبايل ليبيايي ، آنان را تطميع کند اما قبايل دست رد به سينه اش زدند و وي را ناکام گذاشتند." سالم سالم " رييس دفتر جبهه ملي نجات ليبي روز چهارشنبه در مصاحبه با شبکه خبري العالم از لندن، همچنين از اقدام " مصطفي عبدالجليل" وزير دادگستري اين کشور مبني بر استعفا از سمت خود دراعتراض به سرکوب تظاهرکنندگان تمجيد کرد.وي گفت: وزير دادگستري ليبي در حمايت از مردم و انقلابيون اليبي و در راستاي پيوستن به مردم اقدام به استعفا کرد.

رييس دفتر جبهه ملي نجات ليبي گفت: رژيم قذافي تلاش بسياري کرده است تا با پرداخت ميليون ها دلار به قبايل ليبيايي ، آنان را تطميع کند اما قبايل دست رد به سينه اش زدند و وي را ناکام گذاشتند." سالم سالم " رييس دفتر جبهه ملي نجات ليبي روز چهارشنبه در مصاحبه با شبکه خبري العالم از لندن، همچنين از اقدام " مصطفي عبدالجليل" وزير دادگستري اين کشور مبني بر استعفا از سمت خود دراعتراض به سرکوب تظاهرکنندگان تمجيد کرد.وي گفت: وزير دادگستري ليبي در حمايت از مردم و انقلابيون اليبي و در راستاي پيوستن به مردم اقدام به استعفا کرد.رييس دفتر جبهه ملي نجات ليبي اعلام کرد: کنترل همه شهرهاي کشور به جز برخي مناطق طرابلس پايتخت ليبي از دست رژيم مستبد معمر قذافي خارج شده و به دست مردم انقلابي افتاده است.وي تصريح کرد: عليرغم اين که رژيم قذافي همه قدرت و امکانات خود را براي سرکوب تظاهرکنندگان به کار گرفته و حتي به استفاده از هواپيماها و جنگنده ها روي آورده اما نتوانسته است بر اراده مردم غالب شود و کنترل همه شهرهاي ليبي به استثناي برخي مناطق پايتخت به دست مردم انقلابي افتاده است.سالم افزود: مزدوران آفريقايي و وابستگان رژيم قذافي که در طول حکومت چهل و دو ساله وي کشور را غارت کرده اند ، اکنون نمي توانند کاري براي قذافي انجام دهند و درتلاشند تا از کشور فرار کنند.

دسته بندی ها :

پربیننده ترین خبرها