شرق ليبي، منطقه شريان اقتصادي کشور درسيطره مردم

چهارشنبه 4 اسفند 1389 - 18:19

دبير کل جنبش ملي ليبي گفت: شرق ليبي که به منزله شريان حيات اقتصادي اين کشور به شمار مي رود ، با همه شهرهايش از سيطره قذافي خارج و به دست مردم افتاده است."مفتاح لملوم" دبير کل جنبش ملي ليبي روز چهارشنبه در مصاحبه با شبکه خبري العالم از لندن، اظهار داشت: در غرب ليبي هم قذافي فقط کنترل بخش هايي از پايتخت به ويژه منطقه باب العزيزيه را در دست دارد اما شهرهايي مانند مصراته ، بني وليد و الزاويه که بيشترين مردم منطقه غرب ليبي درآن جا ساکنند ، ديگر تحت کنترل رژيم حاکم نيست.

دبير کل جنبش ملي ليبي گفت: شرق ليبي که به منزله شريان حيات اقتصادي اين کشور به شمار مي رود ، با همه شهرهايش از سيطره قذافي خارج و به دست مردم افتاده است."مفتاح لملوم" دبير کل جنبش ملي ليبي روز چهارشنبه در مصاحبه با شبکه خبري العالم از لندن، اظهار داشت: در غرب ليبي هم قذافي فقط کنترل بخش هايي از پايتخت به ويژه منطقه باب العزيزيه را در دست دارد اما شهرهايي مانند مصراته ، بني وليد و الزاويه که بيشترين مردم منطقه غرب ليبي درآن جا ساکنند ، ديگر تحت کنترل رژيم حاکم نيست.وي سخنراني شب گذشته (3اسفند) معمر قذافي را به مثابه دست وپا زدن مرغي دانست که سرش را از تن آن جدا کرده اند.لملوم گفت: معمر قذافي بعد از اين که همه قدرت و امکانات خود را براي مقابله با تظاهرکنندگان به کار گرفت و نتوانست انقلاب را متوقف کند، به سخنراني توهين آميز عليه مردم روي آورد.وي افزود: هرچند صادرات نفت، درآمد شاياني براي ليبي دارد اما اين درآمدها نصيب مردم نمي شود و کشور از نبود زيرساخت هاي اقتصادي ، نابساماني در بهداشت و آموزش و همچنين نسبت بالاي بيکاري و نبود فرصت هاي شغلي رنج مي برد.لملوم تصريح کرد: به همين دليل بخش اعظم تظاهرکنندگان عليه قذافي را جوانان آسيب ديده از معضلات اقتصادي تشکيل مي دهند.دبير کل جنبش ملي ليبي اظهار داشت: قذافي از همه قدرت و امکانات خود اعم از توپخانه و هواپيما و تانک عليه تظاهرکنندگان در طرابلس و ديگر شهرها استفاده کرد و ديگر ابزاري باقي نمانده است که وي عليه آنان به کار گيرد.تمرد فرمانده دو ناوجنگي از دستور قذافي براي حمله به مردموي افزود: قذافي حتي دو ناو جنگي براي حمله به مردم در شهر بنغازي اعزام کرد اما فرمانده اين ناوها حاضر به اطاعت از دستور وي براي حمله نشدند و خواستار پناهندگي به کشور مالت شدند.لملوم اظهار داشت: قذافي در طول زمامداري خود همواره لحن تهديد را عليه مردم ليبي به کار برده است و وي و اعضاي خانواده و وابستگانش همواره با اين لحن مردم را مورد خطاب قرار داده و با تهديد آزادي هاي آنها را سلب کرده اند.وي تاکيد کرد: جوانان انقلابي آماده گفتگو با قذافي نيستند و هيچ راهي جز سرنگوني رژيم وي باقي نمانده است.60 هزار مزدور آفريقايي اجيرشده در ليبيلملوم تاکيد کرد: قذافي که 60 هزار مزدور آفريقايي را براي مقابله با انقلاب مردم اجير کرده است ، نمي خواهد باور کند که همچنان در گذشته سير مي کند.وي از کمک برخي کشورهاي آفريقايي به قذافي با ارسال نيرو به اين کشور براي مقابله با معترضان انتقاد کرد.

دسته بندی ها :

پربیننده ترین خبرها