سرنوشت صدام در انتظار قذافي و پسرانش

چهارشنبه 4 اسفند 1389 - 19:53

يک سياستمدار ليبيايي مخالف دولت گفت: سرنوشت صدام و فرزندانش در انتظار معر قذافي ديکتاتور ليبي و فرزندانش است."حامد البرکولي" روز چهارشنبه در گفت و گو با شبکه خبري العالم اظهار داشت: مردم منطقه شرق کشور براي سرنگوني رژيم قذافي به سمت طرابلس حرکت کرده اند.البرکولي خاطرنشان کرد: در حال حاضر پايه هاي رژيم قذافي به شدت به لرزه در آمده است، زيرا افسران عالي رتبه ارتش و گردان هاي امنيتي به او پشت کرده و قذافي به همراه فرزندانش و شمار معدودي از هواداران خود تنها مانده اند.قذافي مانند صدام جايي براي فرار ندارد

يک سياستمدار ليبيايي مخالف دولت گفت: سرنوشت صدام و فرزندانش در انتظار معر قذافي ديکتاتور ليبي و فرزندانش است."حامد البرکولي" روز چهارشنبه در گفت و گو با شبکه خبري العالم اظهار داشت: مردم منطقه شرق کشور براي سرنگوني رژيم قذافي به سمت طرابلس حرکت کرده اند.البرکولي خاطرنشان کرد: در حال حاضر پايه هاي رژيم قذافي به شدت به لرزه در آمده است، زيرا افسران عالي رتبه ارتش و گردان هاي امنيتي به او پشت کرده و قذافي به همراه فرزندانش و شمار معدودي از هواداران خود تنها مانده اند.قذافي مانند صدام جايي براي فرار نداردوي پيش بيني کرد که قذافي همانند صدام ديکتاتور عراق تا آخر خواهد جنگيد زيرا در هيچ جاي دنيا اعم از اروپا ، آفريقا يا کشورهاي عربي جايي ندارد و هيچکس پذيراي او نيست.البرکولي افزود: احتمال پيروزي قذافي در اين نبرد بسيار بعيد است و او يا کشته مي شود يا به دست ملت اسير خواهد شد.اين سياستمدار ليبي پيش بيني کرد که فرزندانش نيز به سبب جنايت هايي که در روزهاي اخير عليه مردم و تظاهر کنندگان مرتکب شده اند ، سرنوشتي مشابه پيدا کنند.قذافي مبتلا به بيماري خود بزرگ بينيوي با بيان اين که قذافي دچار بيماري خودبزرگ بيني است و هنوز حقيقت انقلاب مردم عليه خودش را درک نکرده است ، گفت: او خود را بر تمام کشور و ملت ترجيح مي دهد و فرزندانش تصور مي کنند که فقط آن ها سزاوار ماندن در قدرت هستند و اين همان وضعي است که صدام و فرزندانش به آن دچار بودند.اين سياستمدار مخالف دولت ليبي خاطر نشان کرد: اين ها حاکمان مردم نيستند ، بلکه باندي هستند که دولت را براي مدتي به تملک خود در آورده اند به همين سبب وقتي مردم عليه آن ها قيام مي کنند ، پا به فرار مي گذارند.وي سپس با بيان اينکه جوانان انقلاب 17 فوريه ، مناطق شرقي را آزاد کرده اند ، پيش بيني کرد که جنگ به غرب کشور به سمت طرابلس کشيده شود و وقتي طرابلس به دست انقلابيون بيفتد ، قذافي ديگر قدرتي نخواهد يافت.البرکولي از مردم منطقه جنوب خواست به انقلابيون ليبي بپيوندند زيرا مردم منطقه شرقي براي ياري انقلاب به کمک مردم مناطق غربي شتافته اند.

دسته بندی ها :

پربیننده ترین خبرها