رژيم حاکم بحرين خواستار اصلاحات سياسي نيست

پنج‌شنبه 5 اسفند 1389 - 05:55

نماينده مستعفي فراکسيون انجمن اسلامي الوفاق در مجلس بحرين تاکيد کرد رژيم حاکم خواستار ايجاد اصلاحات سياسي واقعي نيست.مطر ابراهيم مطر روز پنجشنبه در مصاحبه با شبکه خبري العالم از منامه پايتخت بحرين گفت: برخلاف ادعاي دولت، هدف از حرکت اعتراض آميز مردم بحرين ايجاد معادلات جديد منطقه اي يا تاثير منفي گذاشتن بر ثبات کشورهاي حاشيه خليج فارس نيست بلکه خواسته هاي معترضان صرفا داخلي است و هيچگونه برنامه منطقه اي و بين المللي ندارند.

نماينده مستعفي فراکسيون انجمن اسلامي الوفاق در مجلس بحرين تاکيد کرد رژيم حاکم خواستار ايجاد اصلاحات سياسي واقعي نيست.مطر ابراهيم مطر روز پنجشنبه در مصاحبه با شبکه خبري العالم از منامه پايتخت بحرين گفت: برخلاف ادعاي دولت، هدف از حرکت اعتراض آميز مردم بحرين ايجاد معادلات جديد منطقه اي يا تاثير منفي گذاشتن بر ثبات کشورهاي حاشيه خليج فارس نيست بلکه خواسته هاي معترضان صرفا داخلي است و هيچگونه برنامه منطقه اي و بين المللي ندارند.وي تاکيد کرد: به دنبال اعتراضات گسترده مردمي کنار رفتن دولت بحرين عملا رخ داده است و اين مساله اکنون در راس خواسته هاي مردم نيست بلکه اصلاح سياسي واقعي فراتر از تغيير شخصيت ها و خواسته اصلي مردم است.نماينده مستعفي فراکسيون انجمن اسلامي الوفاق در مجلس بحرين اظهار داشت: برخي از شخصيت هاي حاضر در دولت مانند وزيران دفاع ، بهداشت و کشور مسوول مستقيم حوادث اخير هستند و بايد به همراه نخست وزير تغيير کنند.ابراهيم مطر افزود: صرف کنار رفتن دولت مشکل را حل نخواهد کرد بلکه تلاش معترضان اين است که اصلاح واقعي و اساسي صورت بگيرد.وي خواستار رفتار عاقلانه رژيم حاکم شد و افزود: شيخ حمد بن عيسي آل خليفه پادشاه بحرين براي فرار از تعهدات خود همواره کشورهاي منطقه اي را مسوول اجرا نشدن برنامه هاي اصلاحي مي داند و اين مساله را بهانه قرار مي دهد که اوضاع منطقه اي مناسب و مساعد نيست.نماينده مستعفي پارلمان بحرين نبود اراده صادقانه را مانع اصلي در برابر اصلاحات سياسي دانست.وي با اشاره به محکوميت سرکوب تظاهرکنندگان در بحرين از سوي آمريکا افزود: مردم بحرين منتظر دخالت آمريکا براي ايجاد دموکراسي در کشورشان نيستند و در عين حال اقدامات آمريکا در حمايت از حکومت هاي مستبد در منطقه را نمي پذيرند.وي بر لزوم توجه به آزادي هاي عمومي ، حقوق بشر و تحول دموکراتيک تاکيد کرد و گفت: حرکت اعتراض آميز مردم بحرين در ترسيم ثبات منطقه و آينده درخشان آن تاثير گذار خواهد بود.نماينده مستعفي پارلمان بحرين تصريح کرد: مردم و معترضان بحريني در اکثر شعارهاي سياسي خود يک صدا خاندان حاکم را مسوول حوادث اين کشور معرفي مي کنند و اين بدان معنا است که حاميان اين خاندان در بي ثباتي منطقه شريک هستند.ابراهيم مطر تصريح کرد: ايجاد اصلاحات سياسي که قدرت در اختيار مردم باشد و مردم بتوانند دولت خود را انتخاب کنند ، به کاهش تنش در منطقه کمک خواهد کرد.

دسته بندی ها :

پربیننده ترین خبرها