رژيم حاکم يمن بايد به مطالبات مردم پاسخ دهد

پنج‌شنبه 5 اسفند 1389 - 09:50

نماينده يمني که در اعتراض به خشونت رژيم حاکم عليه مردم از پارلمان استعفا کرده است؛ بر ضرورت تعامل منطقي با مردم و معترضان و برآوردن مطالبات شان تاکيد کرد.عبدالعزيز جباري که اخيرا از پارلمان استعفا کرده است، روز پنج شنبه در گفت و گو با شبکه العالم، دليل استعفاي خود را ناتواني پارلمان در حل بحران يمن و اعتراض به ناديده گرفتن مطالبات مشروع مردم اين کشور عنوان کرد.وي افزود: تظاهرکنندگان تلاش مي کنند مطالبات خود را به صورت مسالمت آميز بيان کنند، ولي در مقابل برخي درصددند چهره آنها را خدشه دار کرده و با ريختن خون و آبروي مردم، به منافع شخصي شان دست يابند.

نماينده يمني که در اعتراض به خشونت رژيم حاکم عليه مردم از پارلمان استعفا کرده است؛ بر ضرورت تعامل منطقي با مردم و معترضان و برآوردن مطالبات شان تاکيد کرد.عبدالعزيز جباري که اخيرا از پارلمان استعفا کرده است، روز پنج شنبه در گفت و گو با شبکه العالم، دليل استعفاي خود را ناتواني پارلمان در حل بحران يمن و اعتراض به ناديده گرفتن مطالبات مشروع مردم اين کشور عنوان کرد.وي افزود: تظاهرکنندگان تلاش مي کنند مطالبات خود را به صورت مسالمت آميز بيان کنند، ولي در مقابل برخي درصددند چهره آنها را خدشه دار کرده و با ريختن خون و آبروي مردم، به منافع شخصي شان دست يابند.جباري از مسوولان يمني خواست به مطالبات و درخواست هاي تظاهرکنندگان گوش داده و به مقابله با آشوب گران و فتنه گران بپردازند، چراکه در غيراين صورت با نتايجي معکوس و فاجعه آميز مواجه خواهند شد.وي افزود: طبق قانون اساسي مردم حق دارند براي اظهار مطالبات شان تظاهرات مسالمت آميز برگزار کنند و رژيم حاکم علي عبدالله صالح رييس جمهور يمن بايد در راستاي حفظ منافع مردم و ثبات کشور به مطالبات آنها پاسخ دهد.جباري گفت: بحران يمن به دليل درک نکردن خواسته هاي مردم شدت يافته است، بنابراين به جاي خشونت عليه تظاهرکنندگان، رژيم حاکم بايد به صورت منطقي و عاقلانه با اين موضوع برخورد کند.

دسته بندی ها :

پربیننده ترین خبرها